Sammanfattning från årsmötet

Publicerad 08 mars 2013

Det var ett välbesökt årsmöte där den största fokusen låg på procentenheter och diskussionerna många.

Redan en timme innan mötet drog igång slogs portarna upp till Swedbank Stadion och folket började så sakteligen fyllas på. Uppe i Restaurang 1910 kunde man höra hur de samtalades mellan medlemmarna om året som gått, året som kommer men framförallt vad de tyckte om motionerna som kommit in till årsmötet. Diskussionernan tystnade runt 18.58 då en kort minidokumentär från A-lagets läger i Florida visades på storbildsskärmen (Filmen kan du nu även se på hemsidan).

Klockan 19.10 stegade ordförande Håkan Jeppsson upp på scenen och hälsade alla välkomna innan han höll ett tal om året som gått och vad det var han såg fram emot med 2013 års säsong. Jeppsson gick även igenom vad de olika avdelningarna inom Malmö FF gjort under fjolåret och vad de hoppas kunna utveckla under 2013.

Malmö FF:s nya ekonomichef Henrik Carlsson gick sedan upp och förklarade att, trots minussifforna, så ser ekonomin god ut och att klubben går mot ljusare tider då hyran på Swedbank Stadion kommer att minska och att MFF i år kommer spela i Europa samtidigt som kostnaderna minskar.

Därefter drog årsmötet igång på allvar och de vanliga formaliteterna gicks igenom. Det de flesta medlemmarna satt och väntade på var punkt 12 på dagordningen som löd: Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.

Motion nummer 1:

”Motionen är inlämnad av Magnus Ericsson, Freddy Svensson och Alexander Andersson.
Motionen finns i bilaga 1. Den behandlar frågan om den begränsning av antalet ståplatser på
allsvenska fotbollsarenor till 20 procent av arenans kapacitet som beslutades av Svensk
Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet år 2008 och som gäller från och med 2014. I korthet
yrkar motionen på a) att Malmö FF även fortsättningsvis ska ha ståplats för såväl
hemmaåskådare som gästande lags åskådare, b) att Malmö FF ska verka för att regeln som
begränsar antalet ståplatser till 20 procent av arenans kapacitet ska avskaffas och c) att varje
förening fritt ska få välja fördelning mellan sittplatser och ståplatser.”

Styrelsen ställde sig i allt väsentligt bakom innehållet i motionen och rekommenderade årsmötet att besluta:

• att Malmö FF är positiva till att bevara ståplats i nuvarande omfattning på Swedbank
Stadion,
• att Malmö FF ska verka för att regeln som begränsar antalet ståplatsertill 20 procent
av arenans kapacitet avskaffas,
• att regler som innebär minimiantal platser av en viss sort är möjliga under
förutsättning att de inte anger en maximinivå för platser av någon sort.

Personerna bakom motionen förklarade att de ställde sig bakom styrelsens förslag och årsmötet beslutade enligt förslaget.

Motion nummer 2:

”Motionen är inlämnad av Per Arvidson, Mikael Cronqvist, Tony Ernst, Stephan Heyl, Fredrik
Jarnestad, Henrik Larsson, Ola Nilsson, Kristian Persson, Ola Solér och Per Solér. Motionen
finns i bilaga 2. Den behandlar den punkt i Riksidrottsförbundets stadgar som stipulerar att, i
händelse av att en idrottsförening väljer att bedriva sin idrottsliga verksamhet i
aktiebolagsform, idrottsföreningen ska ha röstmajoriteten i aktiebolaget. I korthet yrkar
motionen på a) att Malmö FF ska verka för att kravet på röstmajoritet för idrottsföreningen
bibehålls i Riksidrottsförbundets stadgar och, mer specifikt, b) att Malmö FF ska stödja den
motion IFK Göteborg har lämnat in i frågan.”

Styrelsens uppfattning:
”Malmö FF:s styrelses uppfattning är att föreningen Malmö FF ska ha röstmajoritet om
Malmö FF:s medlemmar någon gång i framtiden skulle välja att inrätta ett idrottsaktiebolag
för att bedriva delar av den idrottsliga verksamheten. Styrelsen skulle även ha önskat att detta
skydd för medlemmarna var inskrivet i Malmö FF:s stadgar. Vidare vill styrelsen på nytt
markera att den inte tycker att Malmö FF ska bilda ett idrottsaktiebolag för att bedriva delar
av den idrottsliga verksamheten eftersom styrelsen inte ser att det skulle vara önskvärt för
fotbollsföreningari Sverige. Om tillfrågad skulle styrelsen också avråda andra
fotbollsföreningar från att inrätta idrottsaktiebolag.
Dock är det styrelsens uppfattning att om andra idrottsföreningar eller idrottsförbund efter en
öppen och demokratisk process med fullgott beslutsunderlag skulle komma till slutsatsen att
ändringar i organisationsform eller ägarförhållanden skulle vara till gagn för dem, bör denna
möjlighet vara öppen för dem. Av denna anledning yrkar styrelsen på att motionen avslås”

Motionen bifalles

 

Styrelsen

Ny i Styrelsen blev Johan Erichs som röstades in som ny suppleant efter valberedningens förslag.
Johan Erichs, Suppleant på ett år. Läs mer om Johan Erichs här

Pontus Hansson, Lars Kongstad och Erling Pålsson omvalda till styrelsen.
Magnus Andersson nyvald som ordinarie

Årsmötet röstade ja

 

Förslag till ändringar i stadgar:

”Malmö FF:s årsmöte 2012 beslutade att ändra § 16.1 i Malmö FF:s stadgar (se bilaga 3 för
innehållet i förslaget och motiveringen till förslaget). Styrelsen föreslår att årsmötet fattar det
andra beslutet om denna ändring av föreningens stadgar. Beslut om stadgeändring kräver två
tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten.”

Bifalles ej

 

Nyförvärv
Efter att årsmötet avslutats gick Malmö FF:s sportchef Per Ågren upp på scenen och presenterade klubbens fem nyförvärv inför säsongen: Erik Johansson, Benjamin Fadi, Petter Thelin, Magnus Eriksson och Emil Forsberg.

Prisutdelning
Därefter var det dags för prisutdelning till personer som gjort framträdande prestationer för klubben

FV framstående pojke: Sixten Mohlin
FV framstående junior: Egzon Sekiraca
Folksams vandringspris (Lovande 15-åring): Zia Sakirovski
Guldlagets stipendium 16 år: Mirza Halvadzic
Guldlagets stipendium bäste junior: Alexander Blomqvist
MIK:s vandringspris framstående ungdomsledare: Robin Asterhed
Axel Johanssons minnesfond: Peter Petrovic, Jacob Palander och Marcus Hortén.
Bengt Madsens ungdomsfond (Som lästes upp ikväll men delas ut vid senare tillfälle): Christian Carlsson, Eva Kalvee och Marie Billgren.

25-årigt medlemskap:
Tommy Hedlund. Malmö
Björn Hellberg, Bunkeflostrand
Ulf Hellberg, Bunkeflostrand
Kenneth Johansson, Vinslöv
Roland Johansson, Limhamn
Per-Olof Karlsson, Tobo
Bo Larsson, Trollhättan
Thomas Svensson, Staffanstorp

50-årigt medlemskap:
Arne Arvebratt, Malmö
Dan-Ove Jönsson, Malmö
Åke Jönsson, Svartsjö
Bertil Kristensson, Malmö
Björn Malmsten, Årsta
Jan Persson, Stenungsund
Rolf Åberg, Bunkeflostrand

 

Därefter avslutades mötet med att alla sjöng Malmö FF:s klubbsång ”MFF:are är vi alla”.