Sammanfattning av dagens presskonferens

Publicerad 12 juli 2007

I dag klockan 10.00 avhölls en presskonferens på Stadionbaren för att offentliggöra namnet på Malmös nya fotbollsarena. Det blir Swedbank Stadion.

Namnrättigheterna finansieras av Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. På presskonferensen representerades Malmö FF av Bengt Madsen, ordförande, Swedbank av Lars Ljungälv, regionchef Öresund, och Sparbanksstiftelsen Skåne av Allan Karlsson, ordförande.

Presskonferensen inleddes med att Bengt Madsen hälsade de närvarande välkomna och informerade om namnet Swedbank Stadion. Han fortsatte med att berätta att diskussioner har förts med olika företag om namnet på arenan och att dessa diskussioner mynnade ut i en tioårig uppgörelse med Swedbank med option på förlängning. Malmö FF är speciellt glada över att avtalet inte tecknas med en ny bekantskap utan med en samarbetspartner som har stöttat Malmö FF i många år, Swedbank som guldsponsor och Sparbanksstiftelsen genom att bidra till flera av Malmö FF:s sociala projekt.

I det arenaavtal som har upprättats fastställs att Malmö stad ska godkänna namnet på arenan och detta godkännande har framförts av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu som därtill gratulerar till ett bra namn och ett bra avtal. Sammanfattningsvis är Malmö FF mycket nöjda med uppgörelsen och ser fram emot ett långsiktigt samarbete.

Sparbanksstiftelsen Skånes ordförande Allan Karlsson sade att det är naturligt för stiftelsen att bidra till en modern fotbollsarena i Skåne. Sparbanksstiftelsen har gett över 300 miljoner kronor till olika projekt i Skåne med idrott och kultur som de stora mottagarna. Förhoppningen är att detta avtal ska bidra till att föra Malmö och Skåne till toppen av svensk fotboll. Avsikten är självfallet också att avtalet ska vara gynnsamt för Swedbank, vilket i förlängningen innebär större utdelning till Sparbanksstiftelsen och därmed större möjligheter för stiftelsen att främja idrotts- och kulturlivet i regionen.

Lars Ljungälv, Swedbanks regionchef i Öresundsregionen, framhöll att det är en stor styrka när näringsliv och föreningar verkar tillsammans och att Swedbank ser det som mycket intressant och naturligt att namnge den nya moderna fotbollsarenan i Malmö. Uppgörelsen kring namngivandet av den nya arenan ger minst 50 miljoner kronor över de tio år avtalet löper. Enligt uppgörelsen kan det emellertid även bli en del pengar utöver de 50 miljonerna under avtalsperioden.

Bengt Madsen informerade sedan om finansieringen av byggnationen av arenan. Arenan kommer att ägas av PEAB AB, Erling Pålsson Teknik & Fastighets AB och Malmö FF. Utöver ägarnas aktiekapital och finansieringen från Malmö stad kommer ett banklån att tas upp. Här har diskussioner förts med olika parter och det visade sig att Swedbanks offert var den som erbjöd bäst villkor. Swedbank kommer därför även att svara för lånefinansieringen.

När ordet lämnades fritt ställdes två frågor. Den första handlade om hur finansieringen av namnrättigheterna fördelas mellan Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Svaret var att den exakta fördelningen mellan dessa parter inte är färdig i dagsläget. Den andra frågan handlade om hur mycket mer än 50 miljoner kronor det kan bli. Här ville man inte gå in på detaljer i avtalskonstruktionen utan nöjde sig med att konstatera att det kan bli mer än 50 miljoner kronor och att det är en helt ny avtalskonstruktion för Malmö FF som ger utomordentligt goda möjligheter.

Därefter avslutades den formella delen av presskonferensen och presskonferensen övergick i att de församlade deltagarna från pressen gjorde enskilda intervjuer.