Så jobbar valberedningen inför årsmötet

Publicerad 25 november 2022 i Nyheter

Fredagen 3 mars 2023 håller Malmö FF årsmöte. Just nu jobbar föreningens valberedning intensivt med sitt uppdrag att ta fram förslag på styrelseledamöter. Som medlem i föreningen är det till valberedningen du vänder dig med ditt förslag. De läser alla förslag som kommer in och utvärderar dessa, samt läser och svarar på de mejl som kommer in med namnförslag eller andra åsikter.

Anna Storåkers, Nicklas Hansson och Pehr Andersson utgör Malmö FF:s valberedning.

Malmö FF är en medlemsförening. Det betyder bland annat att det är medlemmarna som vid årsmöte väljer ledamöter och ordförande till föreningens styrelse. Vid årsmöte väljs även ledamöter till föreningens valberedning. Valberedningens huvuduppdrag är att inför årsmötet ge förslag på personer som anses kvalificerade att väljas in i föreningens styrelse. Det kan handla om så väl omval av sittande styrelsemedlemmar eller ordförande som nyval av personer som inte har eller har haft styrelseuppdrag i föreningen.

Valberedningen har fortlöpande intervjuer med ordförande och alla styrelseledamöter, pratar med föreningens vd och nominerade kandidater samt andra intressenter, som till exempel MFF Support och andra medlemmar och supportrar.

Inför årsmötet 2023 är det tre sittande styrelseledamöter vars valperiod går ut. Dessa är Tina Andersson, Filip Trulsson och Hamdija Jusufagic.

Av resterande styrelse är fyra valda över ytterligare ett år och två över ytterligare två år.

Så vad tittar valberedningen efter när man värderar kandidater till Malmö FF:s styrelse?

– Det är mycket som ska vägas in: erfarenhet, kompetens och mångfaldsperspektivet kring bakgrund. Styrelsen ska spegla klubben, dess medlemmar och publik, och de som sitter där ska kunna hantera en komplex och professionell verksamhet med tillhörande ekonomi, finansiering, partners, varumärkesbygge, säkerhet, sportslig organisation och övrig utveckling, säger valberedningens ledamot Anna Storåkers som är noga med att varje enskild individ i styrelsen inte behöver fylla alla önskemål.

– Enkelt uttryckt kan man säga att alla inte behöver kunna allt, men tillsammans ska styrelsen kunna det. Därför tittar vi på kandidater med olika nätverk, olika ingångar i fotbollen, olika typer av ledarskap, olika personlighetstyper.

En parameter är dock ett absolut krav. Alla kandidater ska vara beredda att göra en stark, klok och brinnande insats för Malmö FF.

Sex veckor före årsmötet lämnas valberedningens förslag på styrelseledamöter till föreningens styrelse och två veckor före årsmötet publiceras förslagen för medlemmarna. Valberedningen uppmanar de medlemmar som vill föreslå en kandidat att höra av sig så snart som möjligt. Ju mer tid att följa upp och utvärdera – desto bättre för Malmö FF. Valberedningen i Malmö FF nås via e-post till adressen valberedningen@mff.se

Valberedningen består 2022 av t f ordförande Pehr Andersson samt ledamöterna Anna Storåkers och Nicklas Hansson.

SITTANDE STYRELSE i Malmö FF

Anders Pålsson, ordförande – vald till och med 2023
Lars Kongstad, vice ordförande – vald till och med 2024
Pontus Hansson, sekreterare – vald till och med 2024
Anders Pålsson, ordförande – vald till och med 2023
Lars Ljungälv, ledamot – vald till och med 2023
Maria Ivarsson, ledamot – vald till och med 2023
Bodil Rosvall Jönsson, ledamot – vald till och med 2023
Tina Andersson, ledamot – vald till och med 2022
Filip Trulsson, ledamot – vald till och med 2022
Hamdija Jusufagic, ledamot – vald till och med 2022

 

huvudpartners

officiella partners