Så blir nya träningsområdet

Publicerad 30 mars 2017 i Nyheter

Sedan ett par veckor tillbaka byggs det om för fullt bakom Swedbank Stadions södra sida. Det är träningsplan 5 och 6 som ska anläggas om till ett stort gemensamt träningsområde med hybridgräs.  

Från och med oktober så kommer det att finnas tillgång till ett helt nybyggt område med utmärkta träningsförutsättningar intill Swedbank Stadion. Rent praktiskt kommer två av de tidigare träningsplanerna slås ihop till en yta som kommer omfatta ca 15000 m2. Den nya marken kommer att dräneras, få värmeslingor och utrustas med hybridgräs. Det nya träningsområdet kommer även förses med belysning och stängsel runt om.

Hybridgräset medför att det kommer går att spela där även under årets kallare månader. Även viloperioden för gräset kommer att förkortas på grund av att slitaget på det naturliga gräset minskar med hjälp av plastfibrerna. Man kommer dessutom kunna flytta runt träningsplanerna över den stora ytan och vilket minskar slitaget ytterligare.

Ombyggnationen kommer naturligtvis påverka området och framkomligheten runt stadion. Christoffer Persson, fastighetschef Swedbank Stadion, har följande tankar kring situationen.

– Självklart påverkar det omgivningen när man bygger nytt. Rent logistiskt kommer vi genomföra de åtgärder som behövs för att det ska fungera på ett så smidigt och optimalt sätt som möjligt för exempelvis gästande supportrar, säger Christoffer.

Det nya träningsområdet kommer ha stor betydelse för Malmö FF i framtiden. Klubbens VD, Niclas Carlnén utvecklar ytterligare. 

– Vi har som målsättning att spela i Europa varje år och det kommer i så fall innebära att vår säsong blir längre. Det vi tror och hoppas på är att vi kommer kunna gå från 300 träningstimmar som gäller på en vanlig gräsplan till 600 timmar med denna nya lösning. Här finns en enorm potential och att förbättra våra träningsförutsättningar går tydligt att koppla till vår vision av att vara ledande i Norden. 

huvudpartners

officiella partners