Rörande händelserna kring FCK borta

Publicerad 18 december 2019 i Nyheter

Genom information, från vår egen personal, supporterpoliser och MFF-supportrar på plats, har Malmö FF kunnat konstatera att cirka 100 av våra supportrar betett sig extremt utåtagerande och aggressivt vid besöket i Köpenhamn. Dessa individer har bland annat kastat pyroteknik och bangers samt skjutit fyrverkerier på ett sätt som skapat rädsla, otrygghet och skada för vissa av våra egna supportrar såväl som för Köpenhamnsbor, besökare och Polisen. Individernas agerande är helt oacceptabelt och Malmö FF förutsätter att dansk polis utreder och lagför de personer som gjort sig skyldiga till brott i samband med händelserna. Polisen väljer att relativt sent agera mot dessa individer genom att använda tårgas och våld i marschen. Resultatet av Polisens åtgärd blev att flera av övriga MFF-supportrar i marschen blev drabbade av de fysiska och psykiska effekterna av tårgasen.

Malmö FF ifrågasätter tillvägagångssättet vid ingripandet och har begärt att få till ett utvärderingsmöte med danska polisen för att diskutera händelsen, vilket planeras att genomföras tillsammans med MFF Support i början av 2020. Det är både ledsamt och orimligt att så många oskyldiga supportrar drabbats av denna polisåtgärd då de inte varit delaktiga i oroligheterna.

Malmö FF har också konstaterat att det var trångt och under perioder kaosartat vid entréerna till våra sektioner vid D1-3. Vi anser att byggnationerna vid visitationsfållorna inte var ändamålsenliga och dessa skapade klungflöde som tryckte personer mot avspärrningsstaketen på ett sätt som var direkt farligt. Vid site visit på tisdagen blev vi förevisade att de skulle ha tre insläpp, men på matchdagen nyttjades endast två. Vi har påtalat detta till representanter från FC Köpenhamn.

huvudpartners

officiella partners