Regeringens förslag om skärpt lagstiftning i samband med fotboll

Publicerad 03 april 2008

På onsdagen presenterade vice chefsåklagaren Per Lindqvist sitt förslag till en effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang.

-Ett bra andrasteg – men bör införas redan till 1 januari, säger Föreningen Svensk Elitfotbolls ordförande Bo Lundquist.

Promemorian överlämnas (”Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang (Ds 2008:20)” därmed till justitieminister Beatrice Ask.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

-Det är främst två huvudgrupper av frågeställningar vi arbetat med utifrån de direktiv vi fick av regeringen och det har varit:1) att förbättra tillträdesförbudet (som funnits sedan 1 juli 2005) som inte fungerat så bra, 2) vissa andra specifika problem vid ordningsstörningar, sa Per Lindqvist.

Idag kan enbart idrottsorganisationer ansöka om tillträdesförbud och idrotten har inte tillräckligt med kunskap eller information om bakomliggande orsaker till brottsliga aktiviteter som kan ske långt från arenorna, för att effektivt kunnat utnyttja förbudet. Det har inneburit att det varit en polisiär fråga, med en sekretessbelagd förundersökning som följd, vilket gjort det svårt att få bort personerna från arenorna omedelbart.

Nu förslås även polisen att kunna få inleda ärenden om tillträdesförbud, om de ingripit mot så kallat idrottsrelaterat våld som hänt utanför en idrottsarena. Att snabbt kunna fatta beslut om just tillträdesförbud anser fotbollsrörelsen, och nu även lagstiftarna, vara en viktig och central åtgärd. I promemorian ska åklagare ges möjlighet kunna ge ett interimistiskt förbud till dess att ärende slutligen avgjorts om polisen så önskar.

-Handläggningstiden har varit väl lång hittills. Det bör i framtiden medföra en snabb och tydlig aktion som omedelbart kan medföra att en person får tillträdesförbud. Det ska inte som nu behöva ta en och en halv månad, fortsätter Lindqvist.
När det gäller straffsanktionerade förbud som stör ordning och säkerhet på arenorna så föreslås följande:

Pyrotekniska produkter
Fotbollens tävlingsbestämmelser: redan idag är det förbud mot att använda pyroteknik på fotbollsarenorna på grund av säkerheten, vilket renderat avgift eller böter för föreningen vars supportrar använt pyroteknik
Nytt lagförslag: ett totalförbud att inneha eller använda pyrotekniska produkter i samband med idrottsarrangemang. Straffpåföljd: dagsböter och upp till fängelse i sex månader.

Inkastade föremål
Fotbollens tävlingsbestämmelser: Idag kan en förening straffas med en avgift eller böter om en supporter kastar in föremål.
Nytt lagförslag: Ett förbud mot att kasta in föremål på spelplanen eller område som gränsar till spelplanen eller liknande plats dit allmänheten inte har tillträde som ger dagsböter och upp till fängelse i sex månader.

Åskådare in på planen
Nuvarande lag: har inneburit böter för olagligt intrång, men inte haft tillräcklig verkningsgrad.
Nytt förslag: straffpåföljd med dagsböter och upp till sex månaders fängelse. Samt att det även gäller område gränsande till spelplanen eller plats dit allmänheten inte har tillträde
Innebär det att man direkt ska kunna ordna tillträdesförbud om idrottsrelaterat våld förekommer två timmar för match.
-Ja, svarade Lindqvist.
Om man inte kan identifiera dessa personerna?
-Det är ingen perfekt värld. Identifieringen kan vara ett problem men om polisen omhändertar personer så kan de få stanna på stationen och därmed inte ta sig in på arenan, fortsatte Lindqvist.

Hur kan man identifiera idrottsrelaterat våld?
-Finns ingen knivskarp gräns. Det kan förekomma våld inne eller utanför arenan, före eller efter matcher, dagar före matcher, vilket inte är lätt.

Hur dras gränser för olika personer och händelser?
-Ungefär som med besöksförbud när människor skadat varandra. Man gör en riskbedömning för framtiden, som är svår i alla sammanhang, och fattar sedan ett beslut.

Hela promemorian samt pressmeddelandet hittar du på:
http://www.regeringen.se/sb/d/10450/a/101996.

Ett bra andrasteg – men bör införas redan till 1 januari

Bra för fotbollen.
Tydliga, klara och hårda regler – som 99 procent av alla som älskar att se på fotboll ställer upp på.

– Men vi vill att de nya lagarna i kraft redan 1 januari 2009, säger Föreningen Svensk Elitfotbolls ordförande Bo Lundquist.

Fotbollsrörelsen blev positivt överraskad av Per Lindqvists promemoria, framförallt i den delen som handlar om innehav och användande av pyrotekniska produkter.

-Det är en väsentlig skärpning och en viktig åtgärd för att förbättra säkerheten för alla som kommer till våra matcher. Det är också en bra signal att regeringen gått ganska snabbt fram, det hjälper fotbollen i vårt förebyggande säkerhetsarbete. Vi är nöjda med att förändringen kommer till stånd, vilket vi alla arbetat för under en lång tid säger Generalsekreteraren Sune Hellströmer.

Det första steget togs 1 juli 2005 då idrotten fick laglig rätt att ge ordningsstörare tillträdesförbud till arenorna.

-Det här är ett bra andrasteg som vi ser det, och vi hade inte räknat med skärpningen kring pyrotekniska produkter, men det är mycket välkommet.

-Det finns en del detaljer, bland annat anmälningsplikt som de har i England på avstängda supportar, som vi går vidare med, men de fanns inte med i direktiven för den här utredningen så det får vi återkomma till, fortsätter Bo Lundquist.

Det blir också en väsentlig förändring när polisen snabbt kan ingripa och själva interimistiskt, med åklagares hjälp, ge supportrar tillträdesförbud, vilket tidigare inte varit möjligt på grund av sekretess.

-Det ställer också krav på oss elitföreningar över hela landet att ytterligare förbättra vårt säkerhetsarbete. Här i Stockholm väntar föreningar på besked av Länsrätten om egna tillstånd om att få använda övervakningskameror på sina arenor. JK har överklagat detta, för att han principiellt vill ha reda på vad föreningarna ska göra med filmat material. Vi väntar på besked vilken dag som helst om detta och det skulle också hjälpa oss att förbättra säkerheten på arenorna. Av 30-35.000 som är på Råsunda för att se ett derby så är det säkert inte mer än en procent som är där i andra syften än att heja på sitt lag för att de älskar fotboll, säger Bo Lundquist vidare.

I direktiven för utredningen fanns inte heller förbudet för supportrar att vistas inom en viss radie nära arenan.

– Möjligen kunde utredaren ha tagit upp det i samband med ”övriga ändringar för att uppnå en effektivare användning”. Tillämpningen av tillträdesförbudslagen svårgörs ju idag av det faktum att det är svårt att identifiera dessa avstängda personer. Fotbollen får heller inte idag föra register eller ha någon slags katalog med bilder på dessa personer. Skulle personerna i fråga vara tvingade att anmäla sig på polisstationen vid tiden för matchstart så vinner fotbollen mycket på det, slutar Sune Hellströmer.

Justitieminister Beatrice Ask uttryckte sig så här:

-Vi tycker det är ett bra förslag som läggs fram utifrån de direktiv som utredaren fick. Fotbollen vill kanske ha lite fler åtgärder, men det här är vi nöjda med just nu. Vi får titta på tidsaspekten, men den normala gången för en lagändring är så här, förslag under våren ett år, genomförande ett drygt år senare, menade Justitieminister Ask.