Rapport från MFF Supports årsmöte

Publicerad 13 februari 2017 i Nyheter

Under söndagen höll MFF Support ordinarie årsmöte på Supporterhuset i Malmö.

Följande personer valdes in i styrelsen:

Ordförande

Thelma Ernst 
Nyval 1 år (suttit 1 år som ledamot)

Ledamöter

Kaveh Hosseinpour 
Omval 2 år (suttit 3 år)

Johanna Nilsson 
Nyval 2 år (suttit 1 år som suppleant)

Ola Larsson 
Nyval 2 år (suttit 1 år som suppleant)

Sebastian Olofsson 
Sittande 1 år (suttit 2 år)

Danny Bernardo Hörlin 
Sittande 1 år (suttit 2 år)

Jenny Åberg
Fyllnadsval 1 år (ny)

Suppleanter

Gustav Rosengren 
Nyval 1 år (ny)

Åsa Wendin 
Nyval 1 år (ny, dock suttit i styrelsen innan)

Vice ordförande utses på nästa styrelsemöte.

Magnus Ericsson, Jonas Nirfalk och Alexandra Alvlilja avtackades för deras insatser i styrelsen. Magnus Ericsson utseddes till hedersmedlem i MFF Support för sina insatser för föreningen.

Malmö FF gratulerar Thelma Ernst till ordförandeposten och riktar ett stort tack till Magnus Ericsson för samarbetet under hans sex år som ordförande.

Vi tackar också de andra tidigare styrelsemedlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till med arbetet det kommande året.

huvudpartners

officiella partners