Rapport från extra årsmötet

Publicerad 08 december 2010

Onsdagen den 8 december hölls ett extra årsmöte. Under mötet valdes Pehr Andersson och Jörgen Svensson till nya representanter i valberedningen.

Orsaken till det extrainsatta årsmötet var att förätta fyllnadsval till valberedningen. Under året har förre ledamoten Curt Mårtensson avlidit och under november stod det klart att Per Ågren, som också ingick i valberedningen har utsetts till ny sportchef. Enligt våra stadgar får ingen i valberedningen vara anställd i klubben och därmed fanns två vakanta platser.

Under mötet presenterades två förslag, civilekonomen Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, samt Malmö Stads näringslivsdirektör Pehr Andersson som båda valdes genom acklamation.

Valberedningens ordförande, Bernt-Åke Petersson, kvarstår som ordförande och sammankallande.

Efter årsmötet tog ett medlemsmöte vid där Pelle Svensson och Håkan Jeppsson gick igenom året och den nye sportchefen Per Ågren fick presentera sig,