Pressmeddelande

Publicerad 25 november 2003

Följande pressmeddelande har precis skickats ut till media.

Malmö den 25 november 2003

PRESSMEDDELANDE

Med anledning av dagens dom i Malmö Tingsrätt som finner en av Malmö FF:s spelare skyldig till misshandel och olaga tvång vill Malmö FF göra följande uttalande.

Malmö FF tar starkt avstånd från händelsen och vår spelares våldsamma beteende. Det bör dock noteras att vår spelare delvis är dömd mot sitt förnekande. Våld skadar klubben och är förkastligt både ur ett socialt och ett moraliskt perspektiv. Varje fysiskt övergrepp är en överträdelse av samhällets spelregler och förtjänar att bestraffas.

Som klubb respekterar vi rättsväsendets avkunnade dom och det straff samhället utmäter. Svensk rättstradition bygger på att man efter avtjänat straff är fri att verka i samhället på samma grunder som andra. Vi räknar därför med att vår spelare fortsätter sin anställning hos oss och fullgör sitt kontrakt. Vi kommer även att erbjuda både honom och hans familj hjälp i den situation som har uppkommit.

Vår spelare låter meddela att han är djupt ångerfull och att det inte finns några ursäkter för att tappa humöret i sådan utsträckning att det leder till handgripligheter. Han har även erbjudit sig att utöka sina insatser i klubbens sociala verksamhet. För ytterligare kommentarer hänvisas till spelarens advokat Martin Klette.

Med himmelsblå hälsning

Malmö Fotbollförening