Positivt resultat för Malmö FF

Publicerad 21 februari 2020 i Nyheter

I årsredovisningen för 2019 presenterar Malmö FF ett plusresultat på 16,2 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 512,9 miljoner kronor – det högsta egna kapital föreningen någonsin har haft.

– 2019 var åter ett år med ekonomiskt överskott för Malmö FF. Föreningen har passerat en halv miljard kronor i eget kapital, vilket bidrar till ekonomisk trygghet och möjliggör framtida investeringar. Samtidigt är strukturen för de europeiska cuperna på väg att förändras och ett utfall kan bli att vi får lägre intäkter från Europaspel framöver. Därför måste vi fortsatt vara kostnadsmedvetna för att bibehålla balans och långsiktig bärkraft i ekonomin, säger Anders Pålsson, ordförande, Malmö FF.

Årsredovisning och en sammanfattning av Malmö FF:s ekonomi finns tillgängligt här.

huvudpartners

officiella partners