Planen på Swedbank Stadion börjar ta form

Publicerad 19 september 2007

Det första tydliga tecknet på att det skall spelas fotboll där det just nu är en Peabarbetsplats börjar nu ta form. Och det är inte en helt oviktig detalj, nämligen planen.

Vi har tidigare berättat om de fundament som just nu gjuts i en båge runt den tänkta planen. I november börjar betongstomme och gradänger att placers ut på dessa fundament och vid årskiftet kommer stålfackverken, som bland annat håller uppe taket, på plats

Just nu formas en grovterass för planen. Här kommer sedan cirka 30-35 centimeter av annan massa att läggas på innehållande dränering och värme.

Under nästa sommar kommer man att så gräsmattan och denna får sedan ett år på sig att växa innan den tas i bruk för att rötterna skall få ordentligt fäste i jorden.