Påminnelse om Årsmötet

Publicerad 16 februari 2003

Fredagen den 28 februari är det dags för årsmötet rörande 2002.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

I enlighet med stadgarna har kallelse till årsmötet annonserats i dagspressen senast fjorton dagar innan. Hemsidan vill bara påminna de som eventuellt missat detta.

Den ekonomiska redovisningen kommer att skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet.

Malmö FF:s årsmöte 2002:

Datum: Fredagen den 28 februari,2003

Tid: Klockan 19.00

Plats: Hörsalen, Kockum Fritid

Medtag medlemskort för 2002