Över 7400 platser bokade till nästa säsong

Publicerad 20 november 2006

Hittills har drygt 7400 platser registrerats inför nästa säsong.

Just nu pågår en period av registreringar samt kontakt med cirka tre hundra personer som vill ändra förutsättningarna till nästa säsong.

31 oktober var sista datum att förlänga sitt årskortsabonnemang inför 2007. Just nu pågår arbetet med att registrera lla anmälningar och betalningar samt att kontakta alla de som angett önskemål av endera slaget – till exempel att man vill byta plats, eller utöka sitt platsinnehav med en eller flera platser.

Detta arbete kräver en hel del ”pusslande” och ofta är man beroende av den enes önskemål för att kunna tillgodose den andres. Drygt 300 personer ska kontaktas, och av naturliga skäl tar detta lite tid. Vi ber därför om lite extra tålamod och vill än en gång påpeka att alla som angett önskemål kommer att kontaktas innan platserna släpps till allmän försäljning. Man riskerar alltså inte att förlora sin befintliga plats, och man tilldelas ingen ny plats utan att en avstämning görs med en personlig kontakt från kansliet till årskortsinnehavaren.

I början av december(vi återkommer med exakt datum) kommer vi att göra ett första släpp av årskort, lagom till julhandeln. De platser som då släpps är beroende på hur långt vi kommit i processen ovan. Mer exakt information om detta läggs ut på hemsidan innan släppet. Givetvis kommer man även att kunna köpa ståplatskort, som brukar vara en populär julklapp.