Öppet brev om damfotboll i Malmö FF:s namn

Publicerad 06 maj 2007

Med anledning av de senaste dagarnas uppmärksamhet kring Malmö FF:s förhållande till LdB FC Malmö (tidigare Malmö FF Dam) vill vi göra ett par klarlägganden. Styrelsen och representanter för spelartruppen i LdB FC Malmö har tidigare i veckan fått brevet.

Vi känner stor förstämning över att spelarna i LdB FC Malmö känner sig svikna och kränkta men kan heller inte bortse ifrån att det förefaller grundas på ett missförstånd i namnfrågan. Det har aldrig varit aktuellt att frånta Malmö FF Dam rätten att heta Malmö FF. För att råda bot på detta missförstånd och också komplettera beskrivningen av skeendet runt bildandet av damföreningen vill vi ge information om vad som har hänt i dessa frågor.

Viktigast av allt – damfotboll i Malmö FF:s namn

När Malmö FF Dam blev en egen förening 2004 tecknades ett samarbetsavtal mellan Malmö FF och Malmö FF Dam. Rätten för Malmö FF Dam att heta Malmö FF ingår i detta avtal. I avtalet fastslås även att ”parterna är överens om att banden mellan MFF och MFF Dam är och bör förbli starka”.

Avtalet gäller initialt till och med 31 december 2008 och förlängs därefter automatiskt ett år i taget utan bortre gräns om ingendera parten säger upp avtalet. Från Malmö FF:s sida finns inte och har aldrig funnits några planer på eller någon önskan att säga upp avtalet. Tvärtom, vi har hela tiden sett det som något fullständigt självklart att det i Malmö FF-familjen alltid skall finnas damfotboll, liksom herrfotboll och ungdomsfotboll.

Diskussioner fördes i samband med upprättandet av samarbetsavtal med MFF Bordtennis och MFF Bowling om namnet Malmö Fotbollförening är lämpligt för föreningar som inte bedriver fotbollsverksamhet (d.v.s. om det var lämpligt för MFF Bordtennis och MFF Bowling, som blev självständiga föreningar samtidigt som MFF Dam, att använda namnet Malmö Fotbollförening). För Malmö FF Dam har en sådan diskussion aldrig varit aktuell. Det är för oss oklart hur någon har föranletts att tro något annat, men då det uppenbart har varit föremål för missförstånd och dessutom helt naturligt har framkallat starka negativa känslor hos spelarna i LdB FC Malmö och andra vill vi verkligen klart markera vår entydiga ståndpunkt i den här frågan och att det är något vi till 100 procent står bakom.

Däremot har vi inte ansett det som självklart att annan idrott än fotboll skall bedrivas under namnet Malmö Fotbollförening, och det står vi för. Därför var bildandet av de självständiga bordtennis- och bowlingföreningarna en helt annan fråga som inte skall sammanblandas med bildandet av Malmö FF Dam.

Bildandet av den självständiga föreningen Malmö FF Dam

Under 2003 hörde damsektionens dåvarande ordförande Gert Sparr av sig till Malmö FF:s styrelse med en anhållan från damsektionen om att denna skulle bli en egen förening. Han presenterade inför hela styrelsen en plan för hur damföreningens ekonomi skulle fungera och förklarade varför det fanns anledning att tro att damverksamheten skulle utvecklas bättre som egen förening. Grundtanken var att damfotbollen skulle kunna profileras bättre om den inte var en mindre del av en större förening med ett herrlag som överskuggar damlaget. Tiden ansågs dessutom både mogen och rätt med tanke på den uppmärksamhet damfotbollen rönte i samband med dam-VM 2003, vilket kunde förmodas ge den nya föreningen en bra start.

Malmö FF:s styrelse delade i sin helhet uppfattningen att damfotbollen skulle få en starkare profil och större möjligheter på sikt genom att bli en självständig förening med egen organisation och marknadsföring enbart fokuserad på damfotboll och ett starkare och tydligare eget ansvar för föreningens långsiktiga utveckling. Efter vad vi har kunnat förstå anger exempelvis Umeå IK självständigheten och oberoendet av en herrsektion som en betydelsefull del av deras ekonomiska framgångar och därigenom även indirekt deras sportsliga framgångar. Poängen med att låta damsektionen bli en självständig förening var just att stärka både Malmö FF och Malmö FF Dam i det långa loppet. Även Djurgårdens IF har separata herr- och damföreningar, för att ge ett annat exempel, vilket bidrog till att förslaget inte kändes så banbrytande eller annorlunda. Av betydelse var också att initiativet kom från damsektionen själv eftersom vår bedömning var att tron på idén och engagemanget hos ledningen för det nya MFF Dam skulle bli oerhört viktig för att kunna hantera den första tiden som alltid är svår innan verksamhet och organisation finner sina former.

En förändring av den dignitet som överföringen av sektioner till självständiga föreningar innebär beslutas naturligtvis av årsmötet. Eftersom ordinarie årsmöte inte skulle avhållas förrän i slutet av februari 2004 och övergången krävde en del tid och arbete påbörjades i praktiken bildandet av den nya föreningen och arbetet i denna redan under 2003. Årsmötesbeslutet fastställde sedan att damsektionen skulle bedrivas i en självständig förening. Beslutet fattades i fullständig enighet av årsmötet utan att någon kritisk röst höjdes.

I MFF:s årsbok för 2003 (sidan 50-51) finns en artikel med Malmö FF Dams ordförande vid tillfället som kan vara värd att läsa i sammanhanget.

——————————————————–

Avslutningsvis, Malmö FF:s styrelse har inte sagt upp eller planerat att säga upp samarbetsavtalet och därmed Malmö FF Dams rätt att bära namnet Malmö FF. Och återigen, vi ser det som en självklarhet att ha damfotboll i MFF-familjen och skulle se med stor glädje och stolthet på om laget ville fortsätta bära namnet Malmö FF.

Med förhoppningar om framgångar för både Malmö FF och LdB FC Malmö framöver!

Styrelsen i Malmö FF