Om medieuppgifter gällande MFF-spelare som åtalas

Publicerad 08 januari 2013

Idag har Malmö FF gått ut med följande pressmeddelande:

I flera olika medier idag återges uppgifter om att åtal väckts mot en A-truppspelare i Malmö FF. Spelaren utpekas och namnges i rapporteringen, som handlar om att han åtalas för att ha utnyttjat en 14-årig flicka sexuellt.

Med anledning av dessa medieuppgifter, och för att motverka spridning av falska rykten och tillvitelser, vill Malmö FF göra följande uttalande:
 
Vi kan bekräfta att åtal har väckts mot Miiko Albornoz. Klubben ser med självklarhet mycket allvarligt på händelsen, men vill samtidigt understryka att ingen är skyldig till ett brott förrän dom fallit.

Mot bakgrund av det inträffade och den tragiska händelse detta innebär för de berörda har klubben och Albornoz kommit överens om en timeout från all verksamhet i klubben tillsvidare. Åtalet utgör i sig inte grund för några arbetsrättsliga åtgärder från klubbens sida. Malmö FF kommer att ta sitt fulla ansvar för att hantera ärendet vad gäller den debatt om etik och moral som uppstår vid sådana här situationer.
 
Malmö FF kommer inte att kommentera några enskildheter i den hantering av det rättsliga ärendet som nu pågår. Det är en självklarhet att visa denna respekt mot den part som anmält gärningen, målsägande, mot inblandade myndigheter och mot den åtalade, som i samtal med oss förklarat att han är djupt bedrövad och mår mycket dåligt av den situation han hamnat i. Albornoz kommer inte att göra några uttalanden alls om ärendet.
 
Klubbledningen kommer givetvis inte heller att beröra förtalsliknande lögner och kommentarer som cirkulerar i olika fora och som riktas mot de involverade i målet. Malmö FF vill vädja till rapporterande medier om att iaktta sans och måtta i beskrivningen av en sak som är mycket pressande för de berörda.
 
– Om något förtydligande eller klargörande behövs gällande klubbens linje i detta fall står jag till mediernas förfogande, säger Malmö FFs VD Per Nilsson. Ingen annan i klubben har anledning att uttala sig om denna tragiska sak, som måste hanteras lugnt och med full respekt för den hårda press de inblandade upplever.
 
Miiko Albornoz biträds rättsligt av advokaten Jan-Anders Hybelius.