Nytt samarbete med UNOPS S3i Innovation Centre kring hållbar utveckling

Publicerad 07 maj 2021 i Nyheter

Malmö FF inleder ett samarbete med UNOPS S3i Innovation Centre – ett projekt som bygger för framtiden och Agenda 2030.

Malmö FF inleder samarbete med SDG Innovation Community inom S3i Innovation Centre i Sverige. Ett samarbetsavtal har undertecknats med syfte att arbeta för att hjälpa till att nå målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDG). Målet med det nya samarbetet är att nå ut till unga människor och olika talanger utanför fotbollsplanen för att få dem att engagera sig i arbetet att nå de globala målen.

Innovation for the SDG Community samlar företag, institutioner, högskola och universitet samt innovativa startups för att lösa globala utmaningar genom nya insikter och genom att bygga för framtiden. Syftet med organisationen är att ge alla kraft att bidra med sina unika kompetenser, perspektiv eller möjligheter att utveckla konkreta aktiviteter för att uppnå de globala målen och Agenda 2030.

Målet med samarbetet mellan S3i Innovation Centre Sverige och Malmö FF är att bidra till en varierad och inkluderande grupp av framtida innovatörer. Malmö FF är en viktig förening i sin region och klubbens aktiviteter har under flera år drivits med koppling till de globala målen. MFF arbetar tillsammans med skolor, Malmö stad, Region Skåne och andra organisationer för att inspirera unga att delta i städernas framtid med särskilt fokus på de globala målen 4, 8, 12 och 17.

– Att fokusera på sektorsövergripande samarbete är och har varit nyckeln till att bidra till verklig förändring. Som organisation bildar vi värdekedjor med andra sektorer och arbetar konkret med de globala målen för att göra Malmö, Skåne och världen till en bättre plats. S3i Innovation Centre Sverige är en fantastisk plattform för oss att ta nästa steg och kombinera innovation med sport för att skapa förändring, säger Karin Heri, ansvarig för hållbarhet och samhällsfrågor på Malmö FF.

UNOPS S3i Innovation Centre i Sverige, tillsammans med innovationscentra i Japan och Antigua och Barbuda, är ett av tre S3i Innovation Centre som för närvarande verkar runt om i världen. S3i Innovation är en världsomspännande satsning för att skapa ett unikt nätverk för hållbar innovation som mobiliserar företag, startups och individer för att tillsammans hjälpas åt att nå de globala målen. I sin unika roll inom FN-systemet hjälper S3i Innovation att få insikt i de globala målen, identifiera globala innovationsmöjligheter och minska klyftan mellan globala behov och innovationskapacitet.

– Samarbetet med Malmö FF är ett unikt tillfälle att påverka hur vi når ut till unga och olika talanger så att de engagerar sig i de globala målen. Om vi vill uppnå verklig förändring måste vi samarbeta inom alla sektorer, säger Jonas Michanek, Centre Manager, UNOPS S3i Innovation Centre i Sverige.

huvudpartners

officiella partners