Nya Malmö Stadion, del 3

Publicerad 28 maj 2007

Vad gör dom egentligen i byggbodarna vid träningsplan 1? Bodarna har nu stått där sedan februari och inte förrän nu ser vi någon egentlig aktivitet utanför de brandgula väggarna.

I artikelseriens tredje del får Peabs platschef Lennart Jönsson berätta mer om arenabygget och hur det kommer att fortskrida.

Vad gör dom egentligen i byggbodarna vid träningsplan 1? Bodarna har nu stått där sedan februari och inte förrän nu ser vi någon egentlig aktivitet utanför de brandgula väggarna.

I artikelseriens tredje del får Peabs platschef Lennart Jönsson berätta mer om arenabygget och hur det kommer att fortskrida.

Jag träffar Lennart Jönsson samma dag som de första tecknen på att det synliga arbetet är igång. Han berättar om de hål som kommer att grävas, för att komma ner till kalkberget under träningsplanerna. Detta görs för att sedan undersöka hur berget egentligen ser ut. Under de kommande veckorna kommer alltså det grundläggande arbetet att påbörjas.
– Vi måste fälla träd, ta ner staket, flytta alla kablar och rör som finns under planerna, osv. Detta för att göra plats, så att vi sedan kan börja schakta oss ner en bit i marken. Anledningen till att det dröjt är att vi in i det sista har väntat på att alla avtal och liknande skulle bli helt klara. Och när vi väl börjat vårt arbete blir träningsplanerna härute förstörda direkt, då är det bättre att vänta, förklarar Lennart Jönsson.

Vad har ni då gjort här inne i bodarna fram till nu?
– Vi har jobbat, och jobbar just nu med att projektera hur det ska se ut. Då menar jag inte rent arkitektoniskt, utan t.ex. var toaletterna kommer att bli och liknande. Än så länge har vi bara varit tjänstemän här, ungefär sju-åtta stycken. Men marksidan börjar komma hit och till en början kommer de att vara sex-sju personer, plus deras maskiner, som gör mycket av det grundläggande arbetet.

Personalstyrkan kommer dock att öka i antal efter semestern, med såväl snickare som armerare. En ökning som sedan fortsätter successivt och när bygget går för fullt kommer 150-200 personer att jobba med arenabygget.

Arbetet med att få rätt höjd på planen och hägna in det som kommer att utgöra byggarbetsplatsen håller på till efter semestern. Efter det kan Jönsson dela in arbetet i fyra viktiga delar och även sätta upp en ungefärlig tidsaxel.

Arbetet med att få borrplintar och föreningsplattor på plats beräknas starta. Detta är fundamenten för pelarna som sedan ska bära upp arenan. Arbetet är detsamma som just nu pågår ute vid Hylliearenan.

November 2007
Själva stommen, som läktarna ska vara på, börjar resas.

Januari/Februari 2008
Någon gång under de kyliga månaderna reser man stålbalkarna för takkonstruktionen.

April 2008
Här börjar bygget av rummen inne i arenan. Det här arbetet håller sedan på fram till att arenan är färdig. Det är ett omfattande arbete, då arenan innehåller många inredda utrymmen. Utifrån en startpunkt jobbar man sig hela varvet runt arenan, något som givetvis tar lång tid.

Har ni några tidigare erfarenheter när det kommer till arenabyggen?
– Företaget PEAB har givetvis erfarenheter sen tidigare, men inte jag. Jag har varit länge i branschen, men det har ju inte byggt så många arenor genom åren. Men rent byggnadsmässigt är det inte något som skiljer. Däremot är ett arenabygge mer ”folkligt” än många andra byggen och drar till sig mycket uppmärksamhet.

Men uppmärksamhet är något som Peab är vana vid, efter att under den senaste tiden genomfört andra omskrivna projekt, bl.a. flera sjukhusbyggen. Jönsson säger att det förmodligen kommer att vara en person vid arenan, vars enda uppgift är att ge information om bygget.

Uppmärksamheten kommer givetvis att dra till sig många nyfikna, men glöm inte bort att träningsplanerna är en byggarbetsplats från och med nu!
– Det kommer nu att bli en byggarbetsplats runt de fyra planerna, där allmänheten inte får röra sig. Gatan i mitten av planerna kommer att vara avspärrad och hela området kommer att vara inhägnat med staket.

Till sist försäkrar Jönsson att arbetet än så länge ligger i linje med tidsplanen. Något exakt datum när arenan är färdigställd kan han givetvis inte ge, utan som många säkert redan hört så ska, eller snarare måste, arenan vara klar till U-21 EM i juni 2009.

Det var allt som Lennart Jönsson hade att berätta för den här gången. Det kommer säkerligen att finnas anledning till återbesök i hans byggbodar, när vi har mer än hål i marken och nerrivna staket att glädja oss åt.

Jag kan försäkra att arenabygget, i och med Lennart Jönsson har en mycket engagerad platschef, vilket märks när han pratar om projektet. Så nu är det bara att luta sig tillbaka, kanske skriva in arenans milstolpar i kalendern och därefter vänta på 2009 och Nya Malmö Stadion.

Gustav Ek

Den fjärde delen i artikelserien om Nya Malmö Stadion kommer på onsdag då MFF Supports ordförande Tony Ernst intervjuas.