Nya Malmö Stadion, del 2

Publicerad 25 maj 2007

Det är Berg Arkitektkontor som har det prestigefyllda uppdraget att rita Nya Malmö Stadion. Kontoret har tidigare ritat Globen och är nu även med i projektet kring den nya nationalarenan i Stockholm. Petter Eklund är en av arkitekterna på kontoret och arbetar med arenaprojektet i Malmö.

Det är Berg Arkitektkontor som har det prestigefyllda uppdraget att rita Nya Malmö Stadion. Kontoret har tidigare ritat Globen och är nu även med i projektet kring den nya nationalarenan i Stockholm. Petter Eklund är en av arkitekterna på kontoret och arbetar med arenaprojektet i Malmö.

Inför del två i den här serien ringde jag upp Petter Eklund, för att ta reda på mer om arenans utformning. Det visade sig att arenans utseende kan förklaras på många sätt. Samtalet kom nämligen att handla om alltifrån fotavtryck till Grenobles nya fotbollsarena.

Det finns alltså tidigare erfarenheter kring arenabyggen på arkitektkontoret, då det var Svante Berg som ritade Globen. Nu låter kanske en hockeyarena i Stockholm avlägsen när vi ska behandla Malmös nya fotbollsarena, men det finns ändå en viss koppling.
– Erfarenheter från arbetet med Globen har underlättat programarbetet för nya Malmö Stadion, menar Eklund.

Varifrån har du hämtat inspiration till arenan?
– Den främsta inspirationen kommer från de klassiska arenorna i England, där publiken sitter riktigt nära, ja nästan på, planen. Vi vill uppnå en liknande atmosfär på den nya arenan och få publiken så nära spelet som möjligt.

Eklund berättar även att arenan inte kommer att ha några öppna hörn, något som annars är vanligt på andra arenor. Fördelen med detta är att varken ljud eller atmosfär försvinner ut från arenan. Målsättningen har varit att skapa en så kompakt arena som möjligt, säger arkitekten.

Vilka andra faktorer har varit viktiga att tänka på när ni ritat arenan?
– Från MFF:s håll har det givetvis funnits krav om att få ekonomi i arenan, vilket märks på antalet loger, som nu blir 55. När det gäller logerna måste man ju tänka på att de ska vara på de bästa platserna, så att de kan säljas så dyrt som möjligt.

Arenan är även ritad för att den ska ha ett, som Eklund uttrycker det, så litet foot print som möjligt. Footprint är den markyta som en byggnad upptar, i det här fallet arenan. I jakten på att slippa ett fotavtryck av storlek större har arenan utrustats med två läktaretage. Fördelarna med arenans nätta fotavtryck och indelning i två etage delar Eklund in i fyra kategorier: arenarummet, logistiken, ekonomin samt utrymmesbehovet.

Arenarummet blir högre och trängre. Övre läktarraden placeras nära planen, vilket gör att publiken sitter närmare spelet och inramningen blir då mer kompakt

Uppdelningen i två etage underlättar separeringen mellan olika publikkategorier och gör det möjligt att uppfylla tillgänglighetskraven för rörelsehindrade. På samma nivå där VIP-loger kan erbjudas de bästa platserna kan även platser för rullstolsburna åstadkommas. Med ett etage placeras istället logerna högst upp och längst bort, samtidigt som rullstolsplatserna inte får tillgång till huvudfoajéplanet.

Byggnadsvolymen i ett sådant här fall är mycket stor, därmed är det ekonomiskt att uppta en så liten markyta som möjligt. Varje meter som arenan ökar i omkrets innebär ca 500 kvadratmeter extra yta per våningsplan. Arenan består av fyra våningsplan, vilket snabbt blir både stort och dyrt. Utseendet med lutande väggar kommer av att huvudsektionen är anpassad till ytbehovet för varje våningsplan. Väggarna är lutade inåt, vilket minskat foot print till ett minimum.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme utanför arenan, så att publiken t.ex. kan köa till entréer. Vidare ska det finnas plats att skilja bortasupportrar från hemmapublik, angöra spelarbussar, funktionärer, VIP-fordon, räddningsfordon, varutransporter, etc. Tack vare ett litet foot print har vi skapat tillräckliga ytor för allt detta, trots en relativ liten tomtyta.

Kan du berätta mer om supporterläktaren?
– Supportrarnas engagemang kring arenan har spelat en stor roll i utformningen. Vi har lyssnat till deras önskemål om en ståplatsläktare, som nu kommer till på ena kortsidan. Något som jag tror att både supportrarna och MFF är nöjda med. I och med att supporterläktaren är nedsänkt i förhållande till övre läktaretage kommer man att ha utsikt över planen från restaurangen på norra kortsidan, vilket innebär en kvalitet utöver det vanliga för restaurangservicen.

Eklund berättar entusiastiskt vidare om supporterläktaren, som alltså kommer att rymma 6000 blådårar vid allsvenska matcher, alternativt 3000 när den konverteras till sittplatsläktare.
– Supporterläktaren kommer att vara placerad på norra kortsidan mot Stadiontorget, och blir därmed den första sidan man möter om man kommer gående från Pildammsparken och Malmö Stadion. Stadiontorget kommer att bli en naturlig samlingsplats för supportrarna innan matcherna. Nostalgin och historiken har spelat in här, med supportrarna i nära anslutning till gamla stadion. På andra hållet kommer bortasupportrarna att enkelt kunna transporteras till deras läktare, via Stadiongatan.

Eklund nämner även två andra saker som förändrat arkitekternas arbete, nämligen uppdragsgivare och de ekonomiska förutsättningarna.

För två år sen fick kontoret i uppdrag av fritidsförvaltningen att belysa och illustrera konsekvenser av placering av nytt Stadion vid Stadiongatan respektive John Ericssons väg. Därefter fick fyra kontor ett parallellt uppdrag av PEAB och sedan dess har Berg arkitektkontor jobbat tillsammans med FOJAB arkitekter i Malmö. Det parallella uppdraget innebar att arenan kunde placeras fritt inom hela Stadionområdet.

Förslaget som de presenterade var det enda med arenan placerad där den nu ska stå. Eklund säger att det var självklart att lägga arenan nära gamla stadion, så att de två anläggningarna skulle fungera tillsammans kring Stadiontorget.

De ökade kostnaderna för arenan har fört med sig en minskad kapacitet, men inga större problem för arkitekterna.
– Från början fanns det ju visioner om en kapacitet på 28 000 åskådare, något som förändrats på grund av de ökade kostnaderna. Vi har trots detta valt att planera arenan på det här sättet, med två etage, men dagens storlek är nog ett minimum för att genomföra det.

Finns det någon arena att jämföra med, utseendemässigt?
– Jag har faktiskt hittat en arena, i franska Grenoble, där man verkar bygga ungefär som vi. Den har en kapacitet på 21000 åskådare och kan konverteras för att ta in 28000, dessutom har den en exteriör som är lik Malmös arena.

Den nyfikne kan kolla in Grenobles arena här.

En jämförelse i Sverige går dock inte att hitta och Eklund säger att Malmös nya arena är i en helt annan kategori än landets övriga arenor. Istället får vi rikta blickarna mot Tyskland för att hitta jämförelser, eller åtminstone inspiration. Eklund berättar, med beundran i rösten, om Allianz Arena i München som byggdes till fotbolls-VM förra året.
– När vi pratar inspirationskällor är det svårt att undvika Allianz Arena. Jag ser Allianz Arena som en manifestation av arenan som upplevelse. Den ser verkligen ut som en fotbollsarena och fångar atmosfären på ett fantastiskt sätt. Även om den storleksmässigt inte går att jämföra med arenan i Malmö finns det likheter i den lysande fasaden, rent idémässigt.

Till sist måste jag fråga hur det känns för en Hammarby:are att rita Malmös nya arena.
– Haha, det har inte varit några problem alls! Som fotbollsintresserad kan jag inte se något bättre uppdrag än att rita just en fotbollsarena, så det är enbart positivt. Stockholmslagen har tyvärr inte kommit lika långt med sina arenaprojekt, men när arbetet väl kommer igång hoppas jag få chansen att vara med även där.

Samtidigt som arenafrågan för vissa Stockholmslag verkar röra sig kring status quo, kan vi här i Malmö med spänning följa hur vår nya arena växer fram. Efter att ha lyssnat till en av hjärnorna bakom bygget, står det klart att Nya Malmö Stadion kommer att bli något utöver det vanliga.

Gustav Ek

Nästa del i artikelserien om Nya Malmö Stadion kommer på måndag. Då är det Lennart Jönsson, platchef på PEAB, som berättar om hur bygget kommer att gestalta sig framöver.