Ny stadion – uppdaterad lägesrapport

Publicerad 17 maj 2006

Processen som ska leda till ett beslut om principerna för den övergripande utformningen av den nya arenan och att en arkitektbyrå utses att göra detaljerade ritningar kommer att pågå ytterligare en tid.

För tre veckor sedan lämnades fyra förslag på den övergripande utformningen av den nya fotbollsarenan in. Förslagen har tagits fram av fyra olika arkitektbyråer.

Processen som ska leda fram till ett beslut om principerna för den övergripande utformningen av arenan har pågått sedan förslagen lämnades in. Under arbetets gång har Malmö FF behandlat de inkomna förslagen och bland annat konsulterat Nätverket, MFF Support och IMG.

Processen beräknades ursprungligen vara färdig kring 15 maj men en del kompletterande uppgifter behöver tas fram, inte minst gällande förslagens ekonomiska aspekter. Det kommer därför att dröja ytterligare några veckor innan beslut fattas och innan en arkitektbyrå utses.

Att denna del av processen tar ytterligare några veckor i anspråk kommer inte att försena projektet i stort.