Ny stadion – kort lägesrapport

Publicerad 27 april 2006

I december gavs klartecken från politiskt håll att bygga en ny fotbollsarena på Stadionområdet. Malmö FF har därefter gett fyra arkitektfirmor i uppdrag att utarbeta var sitt förslag på den övergripande utformningen av arenan. Dessa förslag ska lämnas in i morgon 28 april.

När förslagen har kommit in påbörjas en process som ska leda fram till ett beslut om principerna för den övergripande utformningen av arenan. Dessutom ska en arkitektbyrå utses för att ta fram de detaljerade ritningarna för arenan. I denna process kommer Malmö FF tillsammans med olika berörda parter, inte minst viktiga samarbetspartners som Nätverket, MFF Support och IMG, att behandla förslagen. Processen beräknas vara färdig kring 15 maj.