Ny Sportorganisation

Publicerad 29 januari 2010

Inför 2010 har MFF sett över sportorganisationen i syfte att förbereda sig bättre för framtiden, att skapa en tydligare röd tråd och med klarare roller och ansvarsfördelning.

I grunden handlar det om tre saker:

1. MFF är ett lag som ska vinna – alla andra funktioner finns för att skapa bättre förutsättningar
2. Ungdomsverksamheten är vital och ska vara i fokus – med tydliga krav på att leverera spelare till A-laget.
3. Scouting och rekrytering prioriteras ännu högre och tilldelas mer resurser

Sportchefen försvinner ur organisationen. Funktionerna finns kvar, men ligger under andra ansvarsområden.

A-lagstränarens roll renodlas till att enbart handla om A-lagets prestationer. Att tränaren bara behöver fokusera på kortsiktiga mål för respektive säsong. I korthet – att vinna.

Ungdomsverksamheten lyfts ut och blir ett helt eget ansvarsområde, med egen chef, egna mål och egen budget. Samtidigt klargör vi att anledningen till att en elitförening har en ungdomsverksamhet är för att leverera spelare till A-laget. Det är det övergripande målet och det man kommer att bedömas på.

Långsiktigheten och den röda tråden säkras i den nya avdelningen Utveckling. Där ligger också scouting och rekrytering. Utveckling ska också jobba med individuell utveckling av spelare och ledare och säkerställa att det alltid finns bra alternativ tillgängliga för A-laget när behov uppstår.

Förhandlingar sköts framöver av VD, med hjälp av extern expert.

På många sätt är det alltså en förenkling av verksamheten. Platt organisation med tydliga roller och ansvarsområden.

 

Målsättningarna för 2010 är också klara:

A) Vinna: MFF kan och vill vinna allsvenskt guld och svenska cupen
B) Den röda tråden implementeras och scoutingen utvecklas
C) Stödfunktioner och sportorganisation integreras och jobbar närmare varandra

Personalförändringar

Som ansvarig för Ungdom har Mats Engqvist utsetts. Han kommer från MFF Event där han var ansvarig för byggnationen av Swedbank Stadion. Han har tidigare arbetat med Svenska Landslaget, varit ansvarig för Tipselitprojektet och varit utbildningsansvarig för Skånes Fotbollförbund.

Förre assisterande förbundskaptenen Roland Andersson har knutits till Utveckling och kommer att göra punktvisa arbetsinsatser. Främst genom att vara resurs, sakkunnig och bollplank åt Fotbollsorganisationen. Dessutom kommer han göra insatser inom rekrytering och scouting av spelare. Under 2010 har Roland Andersson fortfarande avtal med Svenska Fotbollförbundet

A-laget kommer även fortsättningsvis tränas av Roland Nilsson, men får en tydligare roll som chef för hela A-lagsorganisationen.

Tidigare Sportchefen Hasse Borg har tillfrågats och tackat ja till att även framöver hjälpa klubben vid köp och försäljning av spelare.