Några frågor och svar angående årskorten 2005

Publicerad 21 september 2004

Vi har tagit emot en del frågor angående det utskick om förnyande av årskort som gick ut till våra årskortsinnehavare i fredags. Vi har förståelse för att ni upplever att informationen var bristfällig i vissa avseenden och ber om ursäkt för det. Vi har sammanställt svaren på de fyra återkommande frågorna.

Varför måste man beställa sitt årskort senast 31 oktober för att få behålla sin plats?

Årskortsförsäljningen sker i tre steg. Det första steget är att alla årskortsinnehavare som vill behålla sin plats får göra det. Det andra steget är att de årskortsinnehavare som vill förnya sina årskort men utöka antalet platser eller byta plats ska få möjlighet att göra det i mån av plats. Det här steget tar en hel del tid i anspråk eftersom det kräver att vi lägger pussel med de platser som finns tillgängliga. Det tredje steget är att börja sälja de platser som är kvar till nya årskortsköpare. Det kan vi inte börja med förrän steg två är klart eftersom vi är måna om att först försöka tillgodose de önskemål som finns bland befintliga årskortsinnehavare innan platser släpps till allmän försäljning. För att det ska vara möjligt att komma i gång med steg tre i december är det nödvändigt att i november kunna arbeta med de två första stegen och för att kunna göra det behöver vi information om nuvarande årskortsinnehavares önskemål. På så sätt räknar vi med att den allmänna årskortsförsäljningen kan komma i gång i tid för julhandeln, något vi fram till för ett par år sedan fick kritik för att vi inte hann med.

Varför måste man betala i samband med beställningen?

Tidigare års erfarenheter visar dessvärre att ganska många potentiella årskortsköpare beställer utan att sedan betala eller gör en preliminär beställning men väntar med att fatta det slutgiltiga beslutet tills betalningstillfället. Om vi hade valt en senare betalningstidpunkt hade vi naturligtvis varit tvungna att boka platser även till den kategori som senare väljer att inte betala eller avstår från platserna. Följden av det blir att befintliga årskortsinnehavare kan få besked om att bättre platser inte finns att tillgå eller att det inte går att få en extra plats bredvid de nuvarande platserna till följd av att platser är bokade men inte betalas. Samma plats skulle sedan kunna säljas till en ny årskortsinnehavare som köper för första gången i slutet av mars. Vi tycker det är rimligt att önskemålen från tidigare årskortsinnehavare behandlas först.

Kan man inte köpa årskort efter 31 oktober?

Den 31 oktober är deadline för dagens årskortsinnehavare att förnya sina nuvarande årskort. Det går bra att köpa årskort även efter 31 oktober, men man får då inte längre förtur till den plats man har haft under 2004. Efter att beställningarna från nuvarande årskortsinnehavare har behandlats kommer övriga platser att släppas till allmän årskortsförsäljning i december.

Varför finns inte det blå kortet längre?

I praktiken är frågan varför det lägsta årskortspriset för sittplats under tak har höjts till 2400 kronor. Anledningen är att vi bedömde 2400 kronor vara ett lämpligt pris i relation till våra konkurrentklubbar och i relation till de sportsliga målsättningar klubben har och som vi tror att vår trogna publik tycker att vi ska ha. En fördel är också att prisstrukturen renodlas så att årskorten för privatpersoner kostar lika mycket för alla platser på samma sektion. I prisjämförelsen gentemot tidigare år ska man också ta hänsyn till att hemmamatcher i svenska cupen ingår och att första matchen i Europaspel ingår om vi kvalificerar oss, något vi i samband med matchen mot Portadown förra året fick kritik för att den inte gjorde.

Som en jämförelse var 2600 kronor det lägsta priset för ett sittplatsårskort i mitten under tak hos de tre Stockholmsklubbarna i år och 2325 kronor det lägsta priset i kanten av långsidan. I Helsingborg kostade årskorten 3200 kronor för de bästa platserna, 2200 kronor för övriga platser med undantag för de nedersta raderna och platser längst ut i kanten som kostade 1800 kronor. Hos IFK Göteborg kostade ett kort motsvarande det vi nu erbjuder 2250 kronor under 2004. Där fanns dock också en billigare variant för 1800 kronor. Inför 2005 är det troligt att samtliga dessa klubbar höjer sina biljettpriser. När jämförelsen med de andra klubbarna görs ska man dessutom beakta att Malmö FF betalar de högsta planhyrorna i allsvenskan.

Prisjämförelse:

2004

VIP-kort 2400:-
BLÅ-kort 1900:-
MFF,vuxen 1500:-
MFF-ungdom 600:-
STÅ, vuxen 1100:-
STÅ, ungdom 500:-

2005:

SITT-kort 2400:-
MFF,vuxen 1500:-
MFF-ungdom 600:-
STÅ, vuxen 1100:-
STÅ, ungdom 500:-

Som ni kan se av uppställningen ovan så sker ingen prisförändring på fyra av årskorten utan 2004 års pris ligger fast även 2005. Antalet platser där man kan köpa MFF-kortet utökas dessutom till att gälla valfri ledig plats på sektionerna L-O, T-X.

Malmö Fotbollförening