Mycket solid ekonomi i MFF – årets resultat 82 miljoner kronor

Publicerad 17 februari 2023 i Nyheter

I årsredovisningen för 2022 presenterar Malmö FF en rekordomsättning på 589 miljoner kronor, ett resultat på 82 miljoner kronor och det högsta egna kapitalet genom tiderna, 701 miljoner kronor.

När det ekonomiska bokslutet för 2022 nu är klart visar Malmö Fotbollförening starka siffror. Bland annat är omsättningen på 589 miljoner kronor – 22 miljoner kronor mer än föregående år – den högsta i föreningens historia.

– Den främsta anledningen till ökningen var resultatet av spelarförsäljningar som uppgick till 96 miljoner kronor, en ökning med 80 miljoner kronor jämfört med 2021, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

Ersättningen från UEFA uppgick till 198 miljoner kronor, en minskning med 104 miljoner jämfört med föregående år då Malmö FF spelade gruppspel i Champions League.

Så väl marknadsintäkter som event- och konferensintäkter ökade också under året.

– Det är verkligen glädjande att se ett rekordår på marknadssidan tack vare gott samarbete med våra partners. Angenämt är också att vi tydligt ser att satsningarna på ”mat och dryck” har gett fint resultat och att vi har studsat tillbaka efter pandemin, säger Anders Pålsson.

De totala rörelsekostnaderna ökade från 411 miljoner kronor 2021 till 507 miljoner kronor 2022. Merparten av ökningen är relaterad till att verksamheten under 2022 inte längre begränsades av Covid-19-pandemin i samma utsträckning som föregående år. Dessutom har betydande kostnader för nedskrivning av immateriella tillgångar tagits under 2022.

– Generellt kände vi också av inflationstrycket, att allt har blivit dyrare under året som gått, inte minst energikostnaderna, säger Anders Pålsson.

De största sportsliga framgångarna 2022 var herrarnas första titel i Svenska Cupen sedan 1989, damernas vidare avancemang upp genom seriesystemet – där Malmö FF nu är framme vid Division 1 – samt P17-lagets SM-guld.

Årets resultat uppgick till 82 miljoner kronor, jämfört med 154 miljoner kronor föregående år. Soliditeten ökade under året, till 56 procent, och det egna kapitalet på 701 miljoner kronor är det största som Malmö FF någonsin haft.

Likvida medel – som består av kassa och banktillgodohavanden – var vid årsskiftet 392 miljoner kronor, vid motsvarande tidpunkt 2021 var den siffran 409 miljoner kronor.

Med dessa siffror i ryggen och ståendes på en robust ekonomisk grund tar sig Malmö FF nu an 2023.

– Det kommande året kan bli en ekonomisk utmaning. Utan spel i Europa eller större spelarförsäljningar riskerar det ekonomiska utfallet för 2023 att bli ett betydande underskott. Dessbättre har Malmö FF ekonomiskt handlingsutrymme att balansera enskilda års underskott. Det egna kapitalet och den goda likviditeten medför att utrymme finns att fortsätta den sportsliga satsningen och att göra investeringar i verksamheten, säger Anders Pålsson.

Årsredovisning och ekonomisk sammanfattning

Ladda ned årsredovisning (PDF)

Ladda ned ekonomisk sammanfattning (PDF)

Alla dokument inför årsmötet finns här »

huvudpartners

officiella partners