Motioner, yttranden och valberedningens förslag

Publicerad 22 februari 2013

Här nedan finns inkomna motioner, styrelsens rapport och yttrande samt valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2013 att ladda ned som pdf.
Klicka på länkarna för att komma åt dokumenten.

Motion till Malmö Fotbollförenings årsmöte angående ståplatsreducering

Motion: MFF i fronten för att bevara 51%-regeln på RF-nivå. 

Styrelsens för Malmö Fotbollförening förslag till ändring av föreningens stadgar 2013 

Rapporter, motioner och styrelsens förslag

Valberedningens förslag