MFFtv: Fotboll mot rasism 2013

Publicerad 09 januari 2014

Fotboll mot rasism är en fotbollsturnering som Malmö FF anordnar varje år för att belysa rasismfrågan. Utöver fotbollsturneringen jobbar Malmö FF och alla samarbetspartners med att sprida budskapet och ge rätt redskap till alla de medverkande föreningarna.

-Det vi har fokuserat på i år var att vi hade en stor utbildningsdag i april där vi samlade 100 ledare och 100 ungdomar ifrån 50 förening. Den dagen innehöll både work shops för ledarna och värdegrundsövningar för barnen. Inta bara spela boll utan mer: Hur ska man få ihop lagbygget utan att det stöter på problem? berättar Staffan Tapper.