MFFs VD Per Nilsson slutar under våren.

Publicerad 17 januari 2014

MFFs VD Per Nilsson kommer under våren att lämna över VD-skapet.

 – Som jag tidigare har antytt så låg det i min plan att sluta inom närtid och nu vill jag komma med klara besked. När jag tillträdde för tre år sedan var tanken att det skulle vara temporärt och nu är det dags att lämna över. Timingen är rätt, vi har en ekonomi som går i rätt riktning, det är mer stabilt och vi har en organisation som är i balans och då känner jag att det är ett bra läge, säger Per Nilsson.

– Per Nilsson kom in som en interimslösning 2011 då vi hade en tuff ekonomisk situation som nu är avsevärt stabilare. Per har hållit ihop den dagliga verksamheten, och vi har dessutom levererat på fotbollsplanen. Han har gjort ett mycket bra arbete i MFF och tagit klubben igenom flera utmanande och komplicerade frågor, säger Håkan Jeppsson, MFFs ordförande.. 

– Det har varit en fantastisk och intensiv resa och mycket roligt att få verka i MFF som betyder så mycket för så många människor i Malmö, avslutar Per Nilsson som så småningom kommer att ägna sig åt egen affärsverksamhet.

MFF är i gång med rekrytering av efterträdare och har som ambition att presentera en ny VD så snart som möjligt. Fram till dess kommer Per Nilsson att arbeta vidare som vanligt.