MFF:s nya organisation

Publicerad 28 november 2007

***UPPDATERAD*** med mer utförlig information från presentationen av MFF:s nya organisation, där Bengt Madsen och Håkan Jeppsson bland annat berättade att MFF får en VD, att Hasse Borg blir renodlad sportchef, att marknadschef och informationschef anställs – och att Staffan Tapper blir lagledare i en ny sportorganisation som ska knyta A och U tätare samman.

Vid ett välbesökt pressmöte onsdag eftermiddag presenterade ordförande Bengt Madsen och styrelseledamot Håkan Jeppsson strukturen för Malmö FF:s framtida organisation.
– En organisation får aldrig bli permanent eller statisk – och vår nuvarande har nu levt sedan 1999. Då omsatte vi 30 miljoner kronor. I år kommer vi att omsätta åtminstone 100 miljoner – och 2010 kommer vi tveklöst att omsätta omkring 200 miljoner. Då säger det sig själv att vi måste titta över vår organisation, inledde Bengt Madsen.

Lars-Christer Olssons uppdrag
Tidigt i våras gav MFF:s styrelse Lars-Christer Olsson, bland annat tidigare generalsekreterare i UEFA, i uppdrag att göra en analys av Malmö FF:s organisation och arbetssätt – men också de senaste årens sportsliga och ekonomiska resultat – och ge förslag på hur klubben bör utvecklas för att möta framtiden. Bit för bit har förslag och funderingar presenterats, och efterhand har stukturen till en ny organisation byggts upp och gillats av styrelsen.
– Lars-Christer har haft ett antal uppdrag för oss. Ett av dem ha varit att se över styrelsens sätt att arbeta, han har därför varit med på mötena och sett hur vi jobbat. Han har också följt den övriga organisationens arbete, pratat med de flesta och tittat över bemanningen. Sedan bad vi honom berätta hur han tycker vi ska jobba framöver, sa Bengt Madsen.

Arenan ger helt andra förutsättningar
Med den nya arenan och 200 miljoner i årlig omsättning blir förutsättningarna för föreningens verksamhet radikalt annorlunda än hittills – den ideella föreningen Malmö FF blir att jämföra med ett medelstort svenskt företag.
– Toppfotbollen utvecklas väldigt snabbt och kraven på Malmö FF är höga. Vi måste alltmer agera som ett företag – men vi får samtidigt aldrig glömma att vi är en medlemsorganisation, där varje medlem har en röst och är precis lika viktig och värdefull som alla andra.

Malmö FF:s vision ligger fast
Klubbens vision ligger fast och kommer även I fortsättningen att vara ledstjärnan för verksamheten:
Malmö FF ska vara den svenska fotbollens främsta förening. Både på och utanför plan. Och samtidigt ha ambitionen att varje år deltaga i internationella turneringar.

Ambitioner med den nya organisationsstrukturen
Bygga för framtiden. Med den nya arenan ska verksamheten växa, samtidigt som långsiktighet, stabilitet och kontinuitet eftersträvas och upprätthålls.
Skilja mellan styrelse och operationellt genomförande. Malmö FF:s styrelse kommer till skillnad från idag att arbeta endast strategiskt. Det operativa ansvaret kommer helt och hållet att bäras av en VD.
Omgående förstärka vissa områden. Steg 1 är att anställa en VD med övergripande ansvar. Sport och Marknad delas upp, och då Hasse Borg blir renodlad sportchef ska en marknadschef också anställas, liksom en informationschef, som ska leda ett förstärkt och utvecklat informationsarbete.

Den övergripande nya organisationen
MFF:s operationella, dagliga verksamhet kommer att ledas av VD och delas in i de tre enheterna Sport, Marknad och MFF Event AB plus stödfunktionerna administration och information.

Styrelsen strategisk, inte operativ
Malmö FF:s styrelse kommer att verka endast strategiskt och ansvara för långsiktig utveckling och kontroll, övergripande mål, sportslig inriktning, ekonomiska ramar samt regler och policies.
– Styrelsen går från att i dag – i en något okontrollerad struktur – vara operativt ansvarig också för det dagliga arbetet till att vara strategiskt ansvarig. Som i vilket företag som helst, sa styrelseledamot Håkan Jeppsson.

VD:n – en nyckelroll
Den nya organisationen kommer att ledas av en VD, som axlar det yttersta ansvaret för alla sportsliga och ekonomiska resultat från styrelsen, och som också är talesman i frågor om den dagliga verksamheten. VD utses av och rapporterar till styrelsen.
– Det här är ett stort steg för Malmö FF. Det viktigaste målet för en VD i Malmö FF är att vinna segrar och uppnå sportsliga resultat, i andra hand att skapa ekonomiska förutsättningar för att bli framgångsrik. MFF är ju inget företag; det gäller inte att maximera vinsten eller avkastningen av kapitalet, utan att vinna och utveckla bra fotbollsspelare, sa Håkan Jeppsson.

Presenteras i januari
Kvalificerade huvudjägare – d v s en s k headhuntingfirma – arbetar för närvarande för högtryck med att hitta rätt person för VD-tjänsten. Många har anmält sitt intresse, och det finns en lista med namn. Håkan Jeppsson om kravprofilen:
– Vi söker en stark ledare; en erfaren senior ledare med god erfarenhet av att leda större organisationer, som kan hantera alla kommersiella och ekonomiska frågor men som självklart också har en förankring inom idrotten och förstår idrottens villkor.
Förhoppningen är att kunna presentera Malmö FF:s VD någon gång under januari.

Marknadschef och informationschef nya tjänster
MFF kommer också att förstärka med en renodlad marknadschef samt en informationschef.
– De åtaganden vi tagit på oss genom att bygga en nya arena för nästan 600 miljoner kräver att vi måste omsätta ungefär 200 miljoner om året. Då krävs en tung marknadsorganisation för att skapa intäkterna. Informationsområdet behöver förstärkas avsevärt. Vi lever i symbios med media, och behöver en professionell organisation för att klara av kontakterna, sa Håkan Jeppsson.
Anställningen av de två cheferna kommer att dröja, då VD ska vara med och besluta vem det blir. Hasse Borg fortsätter som – nu renodlad – sportchef, och Mats Engqvist finns redan installerad som chef för ”arenabolaget” MFF Event AB, som ansvarar för arenan, konferenser och evenemang.

Den nya sportorganisationen
Att Hasse Borg nu kan ägna sin fulla kraft åt jobbet som sportchef kommer förstås att ha stor betydelse för sportorganisationens utveckling. En grundläggande ambition med den nya strukturen för den sportsliga verksamheten är att knyta ungdomsverksamheten närmare A-laget.
– Under många år har vi haft ambitionen att vår ungdomssida också i praktiken integreras med A-lagssidan, men vi har aldrig riktigt fått grepp om det. Att i rätt tid, på rätt sätt ta hand om de talanger som har rätt förutsättningar för allsvenskt spel. Nu kommer det att bli av, sa Bengt Madsen.

Tapper lagledare i ny tappning
Den som nu kopplat greppet är ungdomsansvarige Staffan Tapper. Han lyfte fram idén att utveckla lagledarrollen – för att sedan föreslå sig själv som mannen för jobbet.
– När jag började arbeta i MFF för tre år sedan kände jag snart att det fanns öar i föreningen; tanken att knyta ihop A-laget och ungdomssidan på ett naturligt sätt har vuxit fram efterhand. När vi satt och filade på kravprofilerna till de nya tränarna märkte vi att det behövdes en till; en lagledare, som sköter administrativt och håller i kontakter, berättade Staffan Tapper.
– En som är inne i föreningen och varit med under många år, som kan Stadionområdet, som kan Malmö. Och jag hade fräckheten att gå till styrelsen och säga att jag tycker att jag är rätt person.

Engqvist också närmare A-laget
Staffan Tapper kommer alltså att fungera som ungdomsansvarig och som lagledare för A-laget jämte tränarduon Roland Nilsson/Hans Gren. Ytterligare led i samma strävan är att tipselitansvarige och juniorlagstränare Leif Engqvist också kommer att arbeta med de unga spelarna i A-laget, samt att U21-laget kommer att matchas inte av A-lagets assisterande tränare som tidigare utan av Leif och Anders Palmér.
– Det finns alltid en viss oro, när man som 18-19-20-åring kommer upp i A-truppen och möter tränarna och de äldre spelarna, det minns jag själv. Då behöver man ett stöd. Det stödet blir jag och Leif, vi har haft de unga spelarna tidigare och känner dem väl, sa Staffan Tapper.
Liksom tidigare kommer det att finnas en Spetsgrupp för de största talangerna mellan 15 och 18 år.
– Idag består Spetsgruppen av 14 stycken, i princip landslagsspelare allihop. Det är de här spelarna vi via U21 ska matcha in i A-laget – med kontinuitet. Får vi inte fram egna talanger ur den här organisationen, kommer vi aldrig att få det… sa Staffan Tapper, och tillade, med hakan sådär lagom utstucken:
– Vi kommer att få fram spelare, det är bara frågan om hur många.

Därmed var presentationen av MFF:s nya organisation till ända, och presskonferensen kunde avslutas. Kvar en viss känsla av ett drygt halvtimslångt historiskt ögonblick. Och av en öppnad famn mot framtiden.

/Tobias Christoffersson