MFF:are mot våld.

Publicerad 17 oktober 2004

Malmö FF och MFF Support uppmanar i en gemensam aktion alla MFF:are att skriva på mot våld.

Våldet i samhället oroar allt fler människor i dag. Våld runt fotbollen har förekommit på alltför många platser runt om i världen, men är något vi i Malmö har varit lyckligt förskonade från under en längre tid.

MFF Support har under hela sin existens tagit avstånd ifrån och aktivt arbetat mot våld och rasism. Samma värderingar präglar Malmö FF:s verksamhet. Vi kan emellertid inte bara slå oss till ro och tro att Malmö för alltid är en fredad zon. Arbetet för en trygg och säker fotbollsmiljö är en ständigt pågående process.

För ett tiotal år sedan fanns det i Malmö individer som ville använda fotbollen som plattform för våld och skadegörelse. Deras utrymme krymptes efterhand och ganska snabbt försvann våldstendenserna. Under hösten har det visat sig att det återigen finns några personer som vill utnyttja Malmö FF för liknande ändamål. Både Malmö FF och MFF Support tar självfallet bestämt avstånd från detta beteende.

För att arbetet mot våld ska bli framgångsrikt är det viktigt med ett tydligt avståndstagande från alla oss som ogillar våldets utbredning och som vill bevara fotbollen och samhället som en trygg och säker miljö. Som en manifestation mot alla våldstendenser vill vi här genomföra ett upprop till alla fotbollsälskare som delar vår uppfattning.

Vi uppmanar dig att skriva på denna namninsamling och markera ditt avståndstagande från våld inom fotbollen, idrotten och samhället!

Malmö FF och MFF Support – Tillsammans mot våld

[Här kan du skriva på mot våld]

Vi uppmanar dessutom alla andra MFF-anknutna hemsidor att visa att ni står bakom manifestationen genom att lägga in texten och länken till denna namninsamling väl synlig på er hemsida.