MFF tvingas till nedskärningar

Publicerad 08 juni 2010

Efter en vårsäsong som genererat mindre intäkter än budgeterat kommer Malmö FF att genomföra ett antal sparåtgärder.

Sparprogrammet kommer att innebära dels minskade kostnader för externa tjänster, dels en omorganisation av verksamheten med syfte att sänka personal- och driftkostnaderna.

– Man kan konstatera att finanskrisen till sist även hunnit ifatt oss, säger MFFs vd Pelle Svensson.

Intäktstappet beror på såväl mindre sponsor- och publikintäkter än beräknat, som minskad efterfrågan på konferenser och evenemang i Swedbank Stadion. Nu måste MFF göra något åt situationen.

– Vi har fått i uppdrag av styrelsen att genomföra  besparingarna. Personalen är informerad, och vi jobbar nu på hur vi ska lösa det, berättar Pelle Svensson.

Besparingarna är av den storleksordningen att alla delar av verksamheten kommer att bli berörda. Dock står årets sportsliga mål kvar.

– Det är viktigt att poängtera att dessa besparingar ska genomföras utan att vi tummar på de sportsliga målen för året. Vi vill och kan vinna Allsvenskan 2010. Det har också laget visat med all tydlighet att man kan klara av. Detta ska inte störa deras fokus, förtydligar Pelle Svensson.

Exakt vad sparprogrammet innebär är ännu för tidigt att säga.

– För stunden vill vi inte gå in på vilka åtgärderna blir. Vi är inte färdiga med alla detaljer ännu och det vore fel att säga något mer i dagsläget, avslutar Pelle Svensson.