MFF på konferensen ”Integrera mera”

Publicerad 10 juni 2014

Integrationsminister Erik Ullenhag och Arbetsmarknadsdepartementet bjöd i förra veckan in till en konferens under parollen ”Integrera mera – det civila samhället gör skillnad”. Bland de inbjudna fanns kommuner, Röda Korset, Mångkulturell Kunskap, Flyktingguide Göteborg, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen – och Malmö FF. MFF representerades av Jan-Olov Kindvall, Staffan Tapper och Hans Zielinski.

Syftet med konferensen var att ta fram och sprida kunskap om framgångsrika och inspirerande exempel på integrationsarbete i det civila samhällets regi och hur den offentliga sektorn kan samverka med föreningar och andra organisationer för ett lyckat integrationsarbete. Dagens inleddes med tre föreläsningar och därefter följde fyra seminariepass där deltagarna kunde ta del av olika verksamheter som syftar till att främja integration på arbetsmarknaden och i skolan.

Bland annat ville Arbetsmarknadsdepartementet belysa de positiva effekter som sker när skolelever flyttas mellan områden i en så pass segregerad stad som Malmö. MFF:s erfarenheter från flytten av en fotbollsakademiklass från Rosengårdskolan till Linnéskolan och de positiva effekter det fick på elevernas studieresultat var därför naturligt i fokus. Förbättringen i elevernas prestationer var markant under det första året. I nuläget är redan 60 procent av eleverna godkända och har därmed behörighet att komma in på det nationella programmet i gymnasiet. 

Jan-Olov Kindvall pekar på ett antal punkter som har lett till den positiva utvecklingen.
– Först och främst är det individen som måste ta ett beslut om att klara av sin skolgång. Det tycker jag eleverna gör i och med att de säger ja till att gå på Linnéskolan och därmed bestämmer sig för att åka buss 45 minuter varje dag enkel resa. Då har de tagit beslutet att satsa på skolan.

Den andra biten är att de, trots att de går i samma klass som de gjorde på Rosengårdskolan, genomför sina studier på en skola som har bättre fungerande strukturer. Genom att vistas i en mer studiemotiverad miljö höjer eleverna sin studiemotivation och därmed sina betyg. Det gynnar dig som elev. Samtidigt är det viktigt att framhålla att Linnéskolans övriga elever har bibehållit sina goda studieresultat, så det är en positiv utveckling för alla.

Den tredje och sista delen har att göra med akademins signum. En stark profil i – detta fall fotboll – stimulerar till bättre studieresultat.

Malmö FF är mycket glada över den här möjligheten att sprida kunskap om de positiva erfarenheterna av vår verksamhet och att få möjlighet att lära och inspireras av en rad goda exempel från andra håll i Sverige.