MFF överklagar inte – kräver nytt regelverk

Publicerad 10 oktober 2011

Under en pressträff på måndageftermiddagen berättade MFFs ordförande Håkan Jeppsson att man inte överklagar Besvärsnämndens dom. Men att man framöver kommer jobba för ett förändrat regelverk när det kommer till hur Disciplinnämnden bör jobba. Från och med idag fokuserar man framåt och på att skapa en positiv avslutning av säsongen. Nedan följer MFFs styrelses slutord angående den utdragna processen.

Uttalande från MFFs styrelse angående beslutet från Besvärsnämnden:

Malmö FF har tagit emot utslaget i Besvärsnämnden. Efter Disciplinnämndens beslut var vi förberedda på att utslaget kunde bli detsamma den här gången, men vi är likväl oerhört besvikna. Båda besluten är enligt vår mening felaktiga mot bakgrund av händelseförloppet på Swedbank Stadion den 30 juli. Vi noterar också att två av Besvärsnämndens fem ledamöter stödde Malmö FF:s uppfattning.

Utöver att de beslut som har fattats i Disciplinnämnden och Besvärsnämnden är felaktiga kan vår uppfattning sammanfattas enligt följande:
• Malmö FF har blivit oerhört hårt straffade i den här frågan – trots att Malmö FF enligt Disciplinnämnden inte har gjort sig skyldiga till någonting.
• Tidsåtgången för att komma fram till beslut är orimligt lång.
• Processen visar på en orimlig bevisbörda och brist på logik i ett ärende av tävlingskaraktär.
• Tävlingsreglementet måste ändras omgående.

Malmö FF går inte vidare i frågan

När det gäller den fortsatta processen väljer Malmö FF att inte överklaga Besvärsnämndens beslut. Beslutet är orimligt och fullständigt felaktigt, men utifrån ett strikt Malmö FF-perspektiv är det bättre att lägga frågan bakom oss och låta fotbollen stå i fokus. De tydliga indikationer vi har fått om den vidare processen är att frågan sannolikt inte kommer att tas upp i Riksidrottsnämnden och att beslutet inte kommer att ändras. Eftersom arbetet med frågan tar oerhört mycket tid och kraft från organisationen bedömer vi att det, trots frågans principiellt viktiga natur, är mer fruktbart att använda organisationens energi till att driva Malmö FF framåt mot en bra säsongsavslutning och ett framgångsrikt 2012.

Malmö FF har blivit oerhört hårt straffade

Som vi tidigare har framhållit har Malmö FF blivit oerhört hårt straffade i den här frågan trots att vi enligt Disciplinnämnden inte är skyldiga till något. Det rättvisetänkande som officiellt har använts har helt riktats in på den ena parten, i detta fall Djurgårdens IF, som inte kan anses skyldiga till något om det inte är ställt utom rimligt tvivel (Disciplinnämnden) eller styrkt (Besvärsnämnden) att klubben är ansvarig. I detta rättviseperspektiv bortses emellertid helt ifrån att den andra parten, i detta fall Malmö FF, drabbas hårt genom:
• att vi inte får behålla den ledning och det spelövertag vi hade när matchen avbröts,
• att vår publik inte fick se den match de hade kommit till Swedbank Stadion för att se,
• att vi får väsentligt högre kostnader för matchorganisationen med dubbla arrangemang utan motsvarande publikintäkter,
• att vi ådöms att spela tre matcher på fem dagar, vilket är sportsligt orättvist och direkt oförsvarbart ur ett skadeperspektiv,
• att vi som representant för Sverige får väsentligt sämre förutsättningar att lyckas i Europa League, något som fram till nu har ansetts vara ett viktigt mål för svensk klubblagsfotboll,
• att vi får sämre publiktillströmning över säsongen på grund av många matcher på kort tid, vilket drabbar både åskådare och klubb,
• att vi till följd av den haltande tabellen har legat längre efter toppen med reducerat publikintresse som följd,
• att vi tvingas spela en allsvensk match klockan 11 på förmiddagen.

Tidsåtgången för att komma till beslut är orimligt lång

Det är orimligt att det ska ta en och en halv månad innan Disciplinnämnden fattar beslut. Att ha matchen och frågan hängande i luften under så lång tid försvårar för både de inblandade klubbarna och övriga lag i serien. Dessutom hamnar fokus under en längre tidsperiod på helt fel saker i rapporteringen och den mediala och allmänna diskussionen om svensk fotboll. Ledtiderna i de här frågorna måste förkortas väsentligt. Det handlar om ett tävlingsbeslut i en fotbollsmatch och inte om fängelsestraff för enskilda individer. Svensk fotboll måste kunna fatta sådana beslut snabbt och effektivt, så att serien kan gå vidare med en tabell i balans och kända förutsättningar för alla.

Processen visar på en orimlig bevisbörda och brist på logik i ett ärende av tävlingskaraktär

I ett ärende av tävlingskaraktär handlar beslutet inte om att bevisa något bortom varje rimligt tvivel utan om att finna vem av parterna som anses skyldiga till att matchen avbryts. För dem som var på Swedbank Stadion den 30 juli är det tämligen uppenbart vad som hände. Ytterst orimligt är Disciplinnämndens och Besvärsnämndens ställningstagande att samtliga vittnesmål som avges på en fotbollsarena, även om de avges i vittnesförhör hos polisen, är partsinlagor och endast ges mycket lågt bevisvärde. 

Vi konstaterar att Disciplinnämnden fastställer att MFF inte är skyldiga och att indiciekedjan är glasklar:
• Alla knallskott smällde vid eller i direkt anslutning till bortasektionen.
• Det finns flera vittnesmål som anger varifrån knallskotten kom, inklusive vittnesmål från Djurgårdsklacken.
• Malmöpolisens pågående utredning pekar i samma riktning.
• De poliser som tjänstgjorde vid matchen ansåg att knallskotten kom från bortasektionen och dirigerade om ordningspersonalen på plats i linje med denna bedömning.
• Matchdelegatens anmälan riktas mot Djurgårdens IF och uppger att knallskotten kastades från Djurgårdens supportersektion.
• Det finns bildbevis på att ett av knallskotten som kom efter att matchen hade avbrutits kom från Djurgårdens sektion.

Tävlingsreglementet måste ändras omgående

Tävlingsreglementet och tillämpningen av reglerna måste ändras omgående för att undvika utdragna, kostsamma och löjeväckande juridiska processer som skadar fotbollen. Beslut måste kunna fattas snabbt och effektivt inom en vecka, som i många andra fotbollsländer, och grundas på logik, helhetssyn, en rimlig bevisbörda samt en hel del sunt förnuft. Och slutligen måste tillämpningen av reglerna vara förutsägbara och inte ändras från fall till fall.

Klicka här för MFFtv från presskonferensen