MFF och Guillermo Molins ger inspiration till femteklassare att äta rätt

Publicerad 28 mars 2019 i MFF i Samhället,Nyheter

I tisdags kväll besökte Malmö FF och Guillermo Molins Augustenborgsskolan i Malmö. Han deltog vid ett föräldramöte med skolans femteklassare.

Mötet var en del av ett temaarbete som eleverna arbetar med om kost och motion och dess betydelse för skolresultat. Guillermo gav sin syn på kosten, framför allt hur viktigt det är att börja dagen med en bra frukost. Detta är andra året i rad som Malmö FF ger eleverna på Augustenborgsskolan inspiration till en bra kost.

– Kostens betydelse har blivit allt viktigare för mig, säger Guillermo Molins. Jag var ibland slarvig när jag var yngre, och jag vet hur har påverkat mig på ett negativt sätt. Idag, oavsett om det är matchdag eller en vanlig dag, är det viktigt för mig att äta på ett bra sätt så att jag mår bra. Jag är mycket noga med vad jag stoppar i mig – och frukosten är det viktigaste målet för mig!

– Skolans ambition är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt skolarbete – och det är vår bestämda uppfattning att kosten påverkar elevernas skolresultat, säger Augustenborgsskolans förstelärare Joakim Björkman.

Mötet, dit både elever och vårdnadshavare var inbjudna, var starten på Augustenborgsskolans årliga temaarbete kring ”Kost, rörelse och hälsa” i årskurs 5. Mötet är en del av ett skolövergripande hälsofrämjande arbete.

– Kombinationen kost och motion är viktig för att eleverna ska lyckas med sitt skolarbete, säger skolans rektor Ulrika Prössel Eriksson. Vi arbetar systematiskt med aktiviteter utanför klassrummet, bland annat aktiva raster på lågstadiet och pulsträning som valbart ämne på högstadiet. Vi har också brainbreaks i vissa årskurser.  Det är aktiva pauser ofta med fysisk rörelse och koordination, vilket skärper koncentrationen och förbättrar inlärningsförmågan. 

– Detta ligger helt i linje med vår värdering att ge unga kraft att växa, säger Cina Wikeborg, Malmö FF. Det ligger också i linje med att våra spelare ska engagera sig, komma ut i övriga samhället och dela med sig av klubbens och deras personliga kunskaper. Det är också glädjande att det arrangeras för andra året i rad, vilket betyder att det är på väg att bli en regelbunden verksamhet.

Under våren kommer även eleverna att bjudas in till Stadion för att äta frukost med hela A-lagstruppen. Då fortsätter arbetet med att inspirera eleverna på Augustenborgsskolan att äta rätt.

huvudpartners

officiella partners