NÄTVERKET

Nätverket – en förebild i Sverige. 

1999 bildade Malmö FF något unikt, Sveriges första företagsnätverk runt en fotbollsklubb. Det blev snabbt en succé. 

Idag ingår ett 70-tal företag i det framgångsrika Nätverket som har varit en starkt bidragande orsak till Malmö FF:s framgångar och utveckling under 2000-talet. 

Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och som ser idrottens potential som positivt samhällsbyggande kraft. Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter erfarenheter och berikar varandras verksamheter. Förutom affärslivet är den gemensamma nämnaren ett intresse för regionens utveckling och att få vara en viktig del i Malmö FF och klubbens framgångar. 

Vi vill tro att Nätverket i sig är en positiv kraft för regionen. Det fungerar som en naturlig mötesplats för näringsliv och beslutsfattare. Här träffas vi under trivsamma former och diskuterar allt från näringsliv och affärer till fotboll. I mötena uppstår många nya tankar och idéer som utvecklar deltagarna och våra organisationer och på sikt skapar nya arbetstillfällen. 

Vi är otroligt tacksamma för allt näringslivet har gjort för Malmö FF. Men genom att skapa Nätverket menar vi att vi också har gjort en hel del för att bidra positivt till regionens utveckling.   

Det var Erling Pålsson som kom med idén om Nätverket och tillsammans med Bengt Madsen och Hasse Borg startade de upp Nätverket som blev det första i Sverige för ett fotbollslag.   

Nätverket

huvudpartners

officiella partners