MFF i samarbete för och med ungdomar i Oxie

Publicerad 08 november 2016 i Nyheter

FOTO: Räddningstjänsten Syd

Ett nytt samarbete mellan Polisen, Räddningstjänsten, Stadsområdesförvaltning Söder, Oxievångsskolan och Malmö FF är nu igång.

Samarbetet sker inom ramen för lokalpolisområde Malmö Söders medborgarlöfte och Räddningstjänsten Syds arbete för att skapa social trygghet.

Det innebär att elever med idrottsinriktning i åk 7 på Oxievångsskolan får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med alla de inblandade organisationerna.

– Tillsammans kan vi verka för att på ett positivt sätt förstärka barnens förhållande till hälsa och träning, goda värderingar och skolans och andra viktiga samhällsinstansers stora betydelse, säger Jan-Olov Kindvall, Malmö FF.

Syftet är att främja goda relationer mellan skolelever, polisen, räddningstjänsten och MFF, förmedla goda samhällsbilder till eleverna, nå ökad förståelse och insikt i de olika verksamheterna och förmedla ett budskap med fokus på etik, moral och gemenskap.

– Det är skolans ansvar att samverka med omvärlden. Det här är en fantastisk möjlighet för våra elever att möta och lära känna andra aktörer i samhället samtidigt som vi sätter elevernas hälsa, kost och träning i fokus, säger Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan.

huvudpartners

officiella partners