MFF avvisar IMG:s krav

Publicerad 26 augusti 2007

Enligt uppgift från advokatbyrån Karlerö & Co i Stockholm har IMG lämnat in en stämningsansökan mot Malmö FF i Malmö tingsrätt, sannolikt för att kräva ersättning för det samarbete som aldrig blev av. Eftersom vi ännu inte tagit del av stämningsansökan och därmed inte fått den officiellt bekräftad, kan vi inte i sak och egentlig mening kommentera hela den konkreta ansökan.

Inom Malmö FF är vi givetvis medvetna om att IMG tidigare framfört ersättningskrav mot oss efter att förhandlingarna om det tilltänkta samarbetet avbrutits i januari 2007. Dessa ersättningskrav har gjort oss väldigt förvånade, men vi har trots det i bästa samförstånd försökt komma överens med IMG. MFF:s uppfattning är att IMG inte har någon grund för sina krav och perioden tillsammans med IMG kan kort sammanfattas i följande punkter:

– MFF och IMG tecknade i november 2005 ett intentionsavtal som innebar att parterna skulle samarbeta under 13 år framåt med MFF:s försäljning och marknadsföring såvida ett slutgiltigt bindande avtal senare tecknats.

– MFF och IMG förhandlade under stora delar av 2006 för att komma överens om ett slutgiltigt avtal samtidigt som båda parter förberedde det tänkta samarbetet.

– I januari 2007 kom MFF och IMG överens om att avbryta förhandlingarna på initiativ av IMG:s Europachef, Christian Pirzer, sedan det konstaterats att det inte fanns förutsättningar att nå en slutgiltig överenskommelse som var acceptabel för båda parter. Något samarbetsavtal tecknades således aldrig.

Om stämningsansökan innehåller annat än ersättningskrav för ett samarbete som aldrig blev av får detta givetvis kommenteras senare.

Vidare information i ärendet lämnas av:

Håkan Jeppsson, vice ordförande Malmö FF, tel 070-550 15 17

Lars Kongstad, advokat Mannheimer Swartling samt styrelsesuppleant
Malmö FF, tel 040-698 58 41 alt. 0709-777 841