MFF anpassar organisationen

Publicerad 22 juni 2010

På förekommen anledning vill MFF tydliggöra hur besparingsarbetet fortlöper och vilka effekterna blir för organisationen.

Som tidigare meddelats har MFF beslutat att genomföra en översyn av organisationen och anpassa den efter det ekonomiska läget. Detta innebär bland annat att ett antal medarbetare kommer att behöva lämna organisationen.

– I detta arbete är det viktigt att följa de lagar och regler som finns, säger MFFs vd Pelle Svensson. Det är främst, Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL) som reglerar dessa frågor. Dessutom finns regler för varsel att följa. För vår del är det mycket viktigt att vi genomför de här tråkiga, men tyvärr nödvändiga, förändringarna enligt de regler som gäller.

Utöver personalförändringar genomgår samtliga avdelningar ett sparprogram med syfte att sänka kostnaderna så mycket det går.

– Ju mer vi kan skära i externa kostnader, desto mindre måste vi röra personalen, förklarar Pelle Svensson. Det handlar om att skära i konsultarvoden, försöka gör mer själva och samtidigt sänka ambitionsnivåerna på vissa saker, dock inte de sportsliga. 

Trots översynen av externa kostnader tvingas alltså MFF ändå att säga upp en del medarbetare.

– Att behöva säga upp kollegor som har gjort ett bra jobb och varit lojala är det värsta man kan vara med om som chef, säger Pelle Svensson. Jag har varit med om den här processen några gånger tidigare, tyvärr, men det är alltid lika fruktansvärt. Vi känner stor sympati med de som nu måste lämna oss och deras familjer.

Med hänsyn till alla inblandade avstår MFF från att kommentera processen ytterligare.