Medlemsantalet har nästan tredubblats

Publicerad 13 januari 2016 i Nyheter

Det är inte bara årskortsförsäljningen som ökat rejält i år jämfört med 2015 utan även antalet personer som valt att bli en del av världens vackraste förening och tecknat medlemskap i Malmö FF för 2016.

Antal medlemmar den trettonde januari 2015: 1300
Antal medlemmar den trettonde januari 2016: 3800

Att bli medlem i Malmö FF innebär att du förenar dig med otaliga MFF-spelare från förr och nu. Det innebär också att du ansluter dig till alla de MFF:are i Malmö, i Skåne, runt om i landet och även i resten av världen som redan är medlemmar i Sveriges finaste fotbollförening. Tillsammans för vi vår stolta tradition vidare genom att vara med och stötta och forma föreningens nutid och framtid.

Som medlem får du en ännu starkare koppling till föreningen. Alla medlemmar bjuds regelbundet in till medlemsträffar där MFF-relaterade teman presenteras och diskuteras. På årsmötet fattar medlemmarna de övergripande besluten i föreningen och utser föreningens styrelse. Årsboken MFF:aren som ges ut till medlemmarna den 24 februari varje år är en medlemsskrift som har kommit ut sedan 1918. Information via mail, med nyheter, betraktelser och information om medlemsaktiviteter. Medlemmarna har även en särskild kanal, medlem@mff.se, för frågor, synpunkter och kommentarer där alla mail läses och hanteras av föreningens medlemsansvarig. Och som del av föreningen är det naturligt att medlemmarna har förtur till biljetter vid extraordinära matcher.

Gör som 3800 andra – bli medlem i Malmö FF!

huvudpartners

officiella partners