Malmö FF:s årsredovisning 2008

Publicerad 20 februari 2009

Idag presenteras Malmö FF:s årsredovisning för 2008. Informationen har skickats ut till föreningens medlemmar och Nätverket via e-post. Nu publiceras den på två sätt på hemsidan, dels i form av en sammanfattning, dels i sin helhet.

Vi vill också påminna om Malmö FF:s årsmöte fredagen den 27 februari.

Sammanfattning

 • År 2008 ger ett sammanlagt överskott på 1,4 miljoner kronor.
 • Malmö FF:s egna kapital – vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet – uppgick vid årsskiftet till 112,1 miljoner kronor. Det är det största egna kapitalet i MFF:s historia. Vi är därmed väl rustade för de satsningar en ny fotbollsarena innebär.
 • Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 31,9 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och banktillgodohavanden).
 • Klicka här för att läsa sammanfattningen av årsredovisningen.

  Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.

  Kallelse till årsmöte
  Hemsidan vill bara påminna om att det är årsmöte den 27 februari klockan 19.00 på Hilton Malmö City.

  Glöm inte medlemskort för 2008

  Malmö FF har kallat till årsmöte genom årsbok, medlemsutskick samt annons.

  För er som av någon anledning missat, dag, plats eller tid kommer här alltså en liten påminnelse.