Malmö FF:s årsredovisning 2006

Publicerad 09 februari 2007

Sportsligt var 2006 en besvikelse men ekonomiskt var det väldigt tillfredställande. Föreningen gjorde en vinst på drygt 36 miljoner.

Informationen har skickats ut till föreningens medlemmar och Nätverket via mail. Nu publiceras den på två sätt på hemsidan, dels i form av en sammanfattning, dels i sin helhet.

Sammanfattning

  • År 2006 ger ett sammanlagt överskott på 36,3 miljoner kronor.
  • Om man räknar bort intäkter och kostnader som är relaterade till spelarköp och spelarförsäljningar samt engångskostnader blir 2006 års överskott på den löpande verksamheten 14,3 miljoner kronor.
  • Malmö FF:s egna kapital – vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet – uppgick vid årsskiftet till 100,9 miljoner kronor. Det är det största egna kapitalet i MFF:s historia. Vi är därmed väl rustade för de satsningar en ny fotbollsstadion innebär.
  • Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 57 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och banktillgodohavanden).
  • Klicka här för att läsa sammanfattningen av årsredovisningen.

    Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.