Malmö FF:s årsredovisning 2005

Publicerad 10 februari 2006

Sportsligt var 2005 en besvikelse men resultatmässigt var det väldigt tillfredställande. Föreningen gjorde en vinst på nästan 32 miljoner.

Informationen skickades i morse ut till föreningens medlemmar och Nätverket via mail. Nu publiceras den på två sätt på hemsidan.

Dels en sammanfattning och dels i sin helhet.

Sammanfattning

 • År 2005 ger ett sammanlagt överskott på 31,7 miljoner kronor.
 • Om man räknar bort intäkter och kostnader som är relaterade till spelarköp och spelarförsäljningar, transaktioner
  med riskkapitalbolaget Pildammarna Invest AB samt engångskostnader blir 2005 års överskott på den löpande
  verksamheten 16,2 miljoner kronor. Det är det största överskottet på den löpande verksamheten i MFF:s historia.
 • Malmö FF:s egna kapital (vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet) uppgick vid årsskiftet till
  64,6 miljoner kronor.
 • Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 29,7 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och
  banktillgodohavanden).
 • Klicka här för att läsa sammanfattningen av årsredovisningen.

  Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.