Malmö FF vill bryta trenden om psykisk ohälsa

Publicerad 13 oktober 2020 i MFF i Samhället,Nyheter

Precis som i samhället i stort ökar den psykiska ohälsan bland elitidrottare. Malmö FF tar den negativa trenden på största allvar och arbetar både förebyggande och reaktivt kring ämnet.

I det senaste avsnitt av vår podcast, Då sjunger hjärtat, berättar före detta proffsboxaren Klara Svensson om sin psykiska ohälsa som hon drabbades av under sin tid som elitidrottare. Under sin karriär arbetade hon bland annat med Sverker Fryklund som är ett bekant ansikte i MFF-kretsar. Sedan 2009 är han knuten till föreningen i sin roll som idrottspsykolog och idrottsvetenskaplig koordinator i föreningen.

– Jag tycker det är starkt att Klara Svensson öppnar upp och berättar. För att bryta stigmat om psykisk ohälsa som också finns inom idrotten är det mycket viktigt att det även uppmärksammas och berättas om från våra elitidrottare. Det kan förhoppningsvis uppmuntra andra att söka hjälp och stöd i tid, säger Sverker Fryklund som parallellt med sin roll i Malmö FF arbetar som forskare inom idrottspsykologi vid Malmö Universitet.


Sverker Fryklund har sedan 2009 varit idrottspsykolog och idrottsvetenskaplig kordinator i MFF.

– En stor del av attityden inom idrotten har varit att bita ihop och kämpa på och du ska kunna hantera en viss nivå av fysisk smärta. Psykisk smärta är inte lika lätt att ta sig igenom, särskilt om det inte finns en stödapparat likt den som alltid varit en naturlig del i fysioterapi och idrottsmedicin.

Inom elitidrotten testas och undersöks idrottarens fysiska kapacitet och status. Men i Malmö FF görs också regelbundna psykologiska bedömningar av spelarna för att ge dem bästa förutsättningar för att må bra.

– Vi arbetar proaktivt med att skapa en stark, hållbar och välfungerande miljö i hela föreningen. Vi genomför årliga samtal, både i grupp och på individnivå med våra spelare, där vi tar upp och diskuterar psykisk hälsa. Jag ser det som vårt ansvar att hjälpa och hantera psykisk ohälsa på de sätt vi kan inom föreningen, säger Sverker Fryklund som finns som en resurs för samtliga lag i föreningen.

I MFF-ungdom arbetas det också aktivt för att både förebygga psykisk ohälsa och stötta de barn och unga som inte mår bra. En del i arbetet är ett sportmentorsprogram där Malmö FF jobbar aktivt för att höja ungdomarnas självkänsla och deras inställning gentemot varandra. Sportmentorn arbetar mittemellan skolan och fotbollen med spelarna i de så viktiga skolåren under årskurs 7–9.

Om någon i Malmö FF:s organisation inte mår bra, vad gör vi då?

– Då gör vi allt vi kan för att hjälpa till. Det kan innebära samtal och kartläggning med mig, följt av externa kontakter beroende på problemsituationen. Vi försöker arbeta holistiskt i den mån vi kan, genom ledare, medicinsk stab och laget, för att hjälpa exempelvis spelaren som inte mår bra. Men självklart behöver sekretessen för personen alltid finnas i fokus samtidigt.

Här kan du lyssna på poddavsnittet med Klara Svensson.

huvudpartners

officiella partners