Malmö FF U17 möter FC Barcelona U17 i en manifestation mot rasism

Publicerad 21 juli 2010

Malmö stad är med i Eccar, the European Coalition of Cities against Racism, ett Europeiskt samarbete som Unesco initierat för arbetet mot rasism. Unesco samarbetar också med fotbollsklubben FC Barcelona kring samma frågor. Nu har en möjlighet för MFF och FC Barcelona att inleda ett samarbete öppnat sig. 

Inom ramen för det samarbetet ska det den 26 augusti hållas ett arrangemang där man spelar en vänskapsmatch mellan MFF:s Fotbollsakademi U17 och FC Barcelonas Fotbollsakademi U17.

Det kommer också att anordnas workshops med ungdomar och ledare från framförallt Malmös fotbollsklubbar, men också andra skånska fotbollsklubbar. Arbetet ska utmynna i ett gemensamt dokument mot rasism och diskriminering som sedan ska användas i föreningarnas framtida verksamheter.

Malmö stad är med och finansierar arrangemanget med maximalt en miljon kronor.

– En manifestation med ungdomar och ungdomsfotboll i fokus. Att avhandla ett så angeläget ämne och på samma gång erbjuda en fotbollsmatch mellan lag från vår egen framgångsrika fotbollsakademi och världens kanske just nu mest omskrivna fotbollsakademi, är givetvis ett unikt evenemang och en unik händelse vad det gäller samarbete inom europeisk ungdomsfotboll, säger Staffan Tapper och Jan-Olov Kindvall, initiativtagare till upplägget och ansvariga inom MFF.

– En fantastisk möjlighet för Malmö och MFF att nyttja ett av världens starkaste varumärken i arbetet med att minska diskriminering inom idrotten, som säkert får stort genomslag och därmed påverkar långt utanför idrottens värld, säger Kent Andersson (S), integration- och arbetsmarknadskommunalråd.

– Det arbete och engagemang som bedrivs inom barn- och ungdomsverksamheterna i Malmös idrottsföreningar får en rejäl skjuts av samarbetet mellan MFF och FC Barcelona, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och demokrati.

– Två av de mest mångkulturella städerna – Malmö och Barcelona – ska självklart stå upp för de ungas framtid. Precis som fotbollen är våra städer internationella, främjar ungdomen och arbetar för tolerans och öppenhet. Såväl Malmö FF som FC Barcelona, med deras ungdomslag, är föredömen för många och jag är glad att de tar ställning mot rasism och för ett mångkulturellt samhälle, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd.