Malmö FF tar avstånd från all otillåten användning av pyroteknik på läktaren

Publicerad 20 februari 2008

Enligt svensk lag och enligt Svenska Fotbollförbundets regler är det förbjudet att använda pyroteknik utan tillstånd. Förbudet gäller såväl tävlingsmatcher som träningsmatcher. Orsaken till förbudet är bland annat att det framkallar brandfara och medför problem och obehag för många runt omkring.

Både i matcherna mot Lyngby och Trelleborg FF förekom det pyroteknik på läktaren. Inte minst en del barnfamiljer har klagat på att deras barn fått både hosta och irritation i ögonen. Malmö FF tar givetvis avstånd från all otillåten användning av pyroteknik på läktaren och arbetar aktivt för att förebygga det.

I arbetet mot användandet av pyroteknik på Malmö FF:s matcher kommer vi bland annat att arbeta med handkameror på matcher under 2008 som ett komplement till den fast installerade kameraövervakningen som finns på arenorna i Sverige. Handkameror har även använts vid de träningsmatcher som varit hittills. Den del av publiken som har använt pyroteknik finns med på film och några personer har även blivit identifierade via ögonvittnen. Självfallet kommer åtgärder, normalt sett i form av avstängning från Malmö FF:s matcher under en period, att vidtas mot de personer som därigenom har identifierats.