Malmö FF rasar mot Expressen!

Publicerad 01 september 2006

Känns ordvalet igen?

Att sportjournalistiken förändrats de senaste åren kan nog de flesta hålla med om. Till det bättre eller sämre är upp till var och en att bedömma. Men när man gång på gång publicerar felaktiga uppgifter måste man reagera.

”Gång på gång och vid ett flertal tillfällen enbart i år figurerar uppgifter i media om övergångssummor för spelarövergångar till och från Malmö FF och om signing-fee och löner för spelare i Malmö FF. I alltför många fall stämmer de belopp som anges inte alls överens med verkligheten. Det senaste exemplet är Mikael Hallqvist som på Expressens nätupplaga presenterar uppgift om hur mycket Malmö FF betalade för Raoul Kouakou och där övergångssumman starkt överdrevs.

I alla sådana sammanhang finns det skäl att framhålla att det vid de flesta övergångar finns en överenskommelse mellan klubbarna om att inte offentliggöra detaljer kring övergången samt att Malmö FF i likhet med de flesta arbetsgivare inte offentligt kungör de anställdas ekonomiska ersättning. Uppgifterna i media bygger således inte sällan på andrahandsuppgifter och spekulation och stämmer långtifrån alltid överens med verkliga förhållanden. Icke desto mindre presenteras beloppen ofta som ovedersäglig sanning och förses med en vinkling som får dem att framstå som något klart negativt trots att uppgifterna i många fall verkar vara gripna ur luften.

Det finns därför all anledning för alla MFF-vänner att ta dessa skriverier för vad de är och inte sätta någon större tilltro till uppgifter i Expressen om övergångssummor och löner.

Att undersöka med dem det berör d v s Malmö FF är tydligen något man numera slutat med hos Expressen. Från flera håll höjs idag röster där god sportjournalistik efterlyses och Malmö FF kan inte annat än att sälla sig till den skaran.”

Malmö Fotbollförening