Malmö FF och Markus Rosenberg inspirerar femteklassare att äta rätt

Publicerad 16 februari 2018 i Nyheter

Igår kväll besökte Malmö FF:s Markus Rosenberg Augustenborgsskolan i Malmö. Han deltog vid ett föräldramöte med skolans femteklassare. Mötet var en del av ett temaarbete som eleverna arbetar med om kost och motion och dess betydelse för skolresultat. Markus gav sin syn på kosten, framför allt hur viktigt det är att verkligen börja dagen med en bra frukost.

– Kosten är oerhört viktig för mig, säger Markus Rosenberg. Jag är mycket noga med vad jag äter, oavsett om det är matchdag eller en vanlig dag är det grundläggande att äta på ett bra sätt så att jag mår bra. Frukosten är det viktigaste målet för mig!

– Vår strävan är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt skolarbete och det är vår bestämda uppfattning att kosten påverkar elevernas skolresultat, säger Augustenborgsskolans förstelärare Joakim Björkman. Detta är en del av ett skolövergripande hälsofrämjande arbete.

– Denna kvällen var en fantastisk uppstart på vårt årliga temaarbete kring ”Kost, rörelse och hälsa” i årskurs 5, säger Joakim Björkman vidare. Vi nådde både elever och vårdnadshavare. Tillsammans med MFF hoppas vi kunna påverka de val man gör för en hälsosammare livsstil.

– Kost och motion är viktiga komponenter för att våra elever ska lyckas med sitt skolarbete, säger skolans rektor Ulrika Prössel Eriksson. Skolan arbetar bland annat med aktiva raster på lågstadiet och har pulsträning som valbart ämne på högstadiet. Vi har också brainbreaks i vissa årskurser för att gynna elevernas inlärning.  Det är aktiva pauser som ofta innehåller fysisk rörelse och koordination, vilket skärper koncentrationen och förbättrar inlärningsförmågan. 

I höstas tog Augustenborgsskolan kontakt med Malmö FF för att diskutera om klubben kunde hjälpa till med att inspirera eleverna till att välja en hälsosam kost.

– Vi tvekade aldrig när de tog kontakt med oss, säger Malmö FF:s VD Niclas Carlnén. Detta ligger helt i linje med en av våra värderingar som är att ge unga kraft att växa. Det ligger också i linje med vår filosofi att våra spelare engagerar sig, kommer ut i det övriga samhället och delar med sig av klubbens och deras personliga syn på mat.

– Vi kommer under våren även att bjuda in eleverna att komma till oss på Stadion och äta frukost med hela A-lagstruppen. Då får vi möjlighet att berätta ännu mer om hur viktigt det är att äta på rätt sätt.

Tanken med samarbetet är att det ska bli en årlig återkommande verksamhet där Augustenborsgsskolans elever i årskurs fem är målgruppen.

För mer information kontakta gärna;

Per Ågren, Malmö FF, mobil 0733 – 20 64 60

Ulrika Prössel Eriksson, rektor Augustenborgsskolan, mobil 0704 – 34 65 10.

huvudpartners

officiella partners