Malmö FF och Malmö stad fortsätter samarbetet med Karriärakademin

Publicerad 18 december 2020 i MFF i Samhället,Nyheter

Karriärakademin är ett samarbete mellan i huvudsak Malmö FF och Malmö stad för att minska arbetslösheten i Malmö. Nu är det klart att det lyckade samarbetet förlängs med ytterligare två år.

Mål! Karriärakademins målsättning är att skapa nya arbetstillfällen åt arbetslösa Malmöbor.

Satsningen på Karriärakademin har pågått sedan 2015 med goda resultat. Målsättningen är att minst 40 Malmöbor per år ska hitta arbete.

– Arbetsmarknadsfrågor är alltid viktigt för Malmö och med en pågående pandemi är det extra viktigt att vi krokar arm för att hjälpa arbetslösa Malmöbor till jobb. Vi har fem lyckade år bakom oss och det känns fantastiskt att vi kan fortsätta samarbeta även framöver, säger Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor i Malmö FF.

Karriärakademins metod går ut på att matcha arbetssökande Malmöbor till arbeten hos MFF:s samarbetsföretag. Föreningens breda företagsnätverk kan ofta fungera som en möjlig länk mellan arbetsgivare och arbetssökande.

– Samarbetet med föreningar är viktigt för att nå Malmöbor i olika miljöer och livssituationer. Vi vet att vi får goda resultat. Den extra satsningen på arbetsmarknad och socialtjänst som kommunledningen beslutade om i budgeten för nästa år gör det här möjligt, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

– För att uppnå stadens mål om att fler Malmöbor ska få egen försörjning behöver staden och civilsamhället tillsammans ta krafttag. Jag är glad över att vi även framöver kommer att stödja Malmö FF:s karriärakademis framgångsrika arbete med att få fler Malmöbor i arbete, säger Joel Laguna (L), förste vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Som partner till Malmö FF är rekryteringsservicen kostnadsfri.

– Jag vill rikta ett stort tack till våra samarbetsföretag som ställer upp och gör skillnad för många individer, vilket också ger positiva effekter för samhället i stort. Karriärakademin är ett konkret bevis på hur en fotbollsklubb kan vara en samlande kraft i en stad, säger Karin Heri.

bli partner till malmö ff

Som samarbetspartner till Malmö FF får du och ditt företag möjlighet att synas, märkas och göra skillnad tillsammans med oss.

huvudpartners

officiella partners