Malmö FF och IMG – från presskonferensen

Publicerad 29 november 2005

– Detta är ett stort steg i Malmö FF:s historia. Vi kan nu konstatera att vi med det här avtalet har gjort den både största och längsta uppgörelsen inom svensk fotboll, ja jag vågar säga svensk idrott, någonsin, sade Bengt Madsen efter att ha välkomnat till presskonferensen som offentliggjorde samarbetsavtalet mellan MFF och IMG. Läs mer om avtalet och vad som sades.

Dagens datum, den 29 november 2005 markerar en milstolpe i Malmö Fotbollförenings utveckling och så småningom historia. Idag tecknades och offentliggjordes ett för svensk fotboll och idrott unikt samarbetsavtal mellan MFF och den internationella koncernen IMG. Med kort varsel kallades till presskonferens på Radisson SAS Hotel vid Sankt Gertrud. På podiet framför församlad media tog MFF:s ordförande Bengt Madsen, sportchef Hasse Borg och styrelseledamoten Håkan Jeppsson plats, från IMG europeiske affärsutvecklingschefen Christian Pirzer och Nordenchefen Martin Englund.

Avtal över 13 år
Principerna är följande: IMG går in och driver allt marknads- och försäljningsarbete tillsammans med MFF, från och med 2006 över tre plus tio år – till och med år 2018! Indelningen i tre plus tio hänger förstås ihop med byggnationen av den nya arenan, som planeras stå klar 2009. Grundtanken i samarbetet är att IMG bidrar med internationella affärsmöjligheter och tillför marknadsmässig spetskompetens, medan MFF står för den lokala förankringen och kännedomen. Samarbetet blir nära, också rent praktiskt: direkt när avtalet träder i kraft till årsskiftet börjar 3-5 IMG-anställda arbeta tillsammans med MFF:s marknadspersonal i gemensamma lokaler.

”vida överstiger 250 miljoner”
IMG ger genom avtalet en årlig ekonomisk garanti till Malmö FF och får i gengäld en provision på genererade intäkter, men garantin tryggar i praktiken klubbens ekonomi och säkrar driften av den nya fotbollsarenan under avtalstiden. Avtalet har emellertid ingenting att göra med finansiering själva arenabygget.
Ingen av parterna vill offentliggöra några belopp, men Bengt Madsen gav en hyfsad fingervisning åt storleksordningen:
– Tidigare i höst hade jag kontakt med ett engelskt företag, som värderade vårt varumärke till omkring 250 miljoner kronor. Jag kan säga så mycket som att detta avtalet vida översiger en sådan summa…

Samarbete under MFF:s ledning
Först som sist är det viktigt att poängtera att MFF varken säljer sitt klubbmärke eller lägger ut marknadsarbetet externt: samarbetet med IMG sker gemensamt, inom MFF:s ramar.
– Det är klubben som tecknar alla avtal. Vi agerar med vårt team inom ramarna för klubbens verksamhet, förklarade Martin Englund på IMG.
– Arbetet sker under ledning av MFF. Men det är IMG har helhetsansvaret utåt för marknadsförningen – och vi får in en enorm spetskompetens, sade Hasse Borg.
I samband med avtalstecknandet slår Malmö FF fast övertygelsen att samarbetet kommer att leda till en väsentlig såväl sportsligt som ekonomisk utveckling. Positionen som skandinavisk toppklubb stärks, förutsättningar att etablera klubben på en högre nivå skapas.

Det var dags för nästa steg
Bengt Madsen berättade om bakgrunden till avtalet ur MFF:s perspektiv.
– Det var dags för oss att ta nästa steg. Vi har nått taket av vad vi kan åstadkomma med den organisation vi har idag – under året har vi i styrelsen diskuterat hur vi ska göra nästa lyft. Hur vi skulle kunna få kontakt med ett internationellt företag, med sitt huvudkontor någon annanstans än i Malmö… och för två månader sedan blev vi kontaktade av IMG.
Madsen gjorde också en snabb historisk tillbakablick:
– Eric Persson hade en stark princip under sin tid som ordförande: kapitalet skulle hållas så långt från MFF som möjligt! På hans tid hade MFF inga sponsorer och ingen reklam; vi var det enda laget utan något företagsnamn på tröjorna. Sedan tog Hans Cavalli-Björkman över, och då blev det snabbt förändring; Tetra Pak var vår första sponsor för den hisnande summan av 75 000 kronor. Därefter har utvecklingen gått vidare, de senaste fem åren har den accelererat – och i år, 2005, har vi 35 miljoner i intäkter.

”MFF den perfekta partnern”
Hur ser då det internationella storföretagets perspektiv ut, vad gör MFF till en attraktiv partner för IMG?
– Vi har imponerats av ledarstaben, klubbens meriter, det stora stödet från staden samt ekonomin i regionen. Malmö FF är den perfekta partnern för IMG. Vi ser en enorm affärspotential, sade IMG:s europeiske affärsutvecklingschef Christian Pirzer.
– MFF är en oerhört välskött förening, med en styrka i varumärket Plus förstås den nya arenan, som kommer att ligga i den bästa infrastrukturen i Skandinavien, fortsatte Marin Englund.
IMG har inget liknande samarbete med någon annan klubb i Skandinavien; MFF är den klubb företaget anser ha bäst affärsmässiga utvecklingsmöjligheter.
– Stödet från näringslivet är redan fantastiskt bra – vi kan tillföra det internationella perspektivet. Vi kan utveckla nya samarbeten med internationella aktörer som vill ha fotbollen som kommunikationsplattform, sade Martin Englund.

IMG helt utanför det sportsliga
Kärnan i affärsutvecklingen är varumärket MFF och den nya arenan, men den sportsliga satsnignen är minst lika viktigt för en bra affär – för bägge parter.
– Genom samarbetet kan vi också tillföra medel att utveckla det vi är bäst på – fotbollen, sade Hasse Borg.
– Men vi kommer inte att ha någonting över huvud taget med den sportsliga verksamheten att göra, poängterade Englund.
Ett sportsligt krav finns dock som förutsättning för avtalet: allsvensk status. Men även om den blå himlen skulle rämna och falla ner över våra huvuden igen – så bryts inte samarbetet med IMG, men de överenskomna villkoren fryses och återupptas efter ett eventuellt ”Återtåget 2”, men…
– Alltså kan vi inte byta samtalsämne nu… tyckte Hasse Borg på presskonferensen, när församlad media närmast villrådigt försökte pressa fram något att grilla dem vid podiet med.

Fyrdubblade intäkter för andra klubbar
Lite om IMG. Enligt uppgift världens största företag inom marknadsföring och management ”av sport och lifestyle”… 2200 anställde på mer än 60 kontor i 25 länder. IMG:s tv-division är världens största oberoende producent och distributör av tv-sport, IMG Models är en världsledande modellagentur, och företaget kan till sina ”klienter” räkna en lång rad världsstjärnor och världsevenemang inom sport, film och underhållning. En uppräkning skulle bli tröttsam, men exempelvis skulle vid en tänkt ”firmafest” Marcus Pode kunna bjuda upp Liv Tyler och Hasse Mattisson snacka musik med Itzhak Perlman eller James Brown.

Viktigare: fotbollsavdelningen.
IMG har representationsavtal med bland andra nya Wembley Stadium, tyska klubbarna FC Köln, Wolfsburg, 1860 München och deras respektive nya arenor. Gemensamt för samtliga exempel är att IMG gått in och är eller har varit med om uppstarten av nya arenor – samarbetet med MFF är alltså del av en större helhet. Resultaten kan inte sägas avskräcka: för flera av klubbarna har partnerskapet med IMG inneburit upp till fyrdubblade intäkter.

Mer sportsligt arbete i MFF
För MFF väntar nu en stor utmaning att anpassa sin egen organisation till de nya omvälvande förhållandena som är ett faktum – om en dryg månad.
– Avtalet i sig är en förstärkning av hela klubbens organisation, sade Håkan Jeppsson, och syftade rent praktiskt på att MFF kan lägga mer av sina egna personella resurser på den sportsliga sidan när IMG går in med marknadspersonal. Ett exempel: på sikt kommer sportchef Hasse Borg att kunna lägga mer av sin tid på… just det sportsliga.
– Mellan den 10 och 14 januari kommer styrelsen att sätta sig ner och lägga upp strategin för den kommande fem åren, berättade också Bengt Madsen.

Detta var en första rapport med första redogörelse för samarbetsavtalet mellan Malmö FF och IMG. En sak är säker: fortsättning följer.

/Tobias Christoffersson