Malmö FF och IMG avbryter det långsiktiga samarbetet

Publicerad 29 januari 2007

Nedanstående text är ett pressmeddelande som just har gått ut. En presskonferens i ärendet inleds 17.30. En sammanfattning av presskonferensen kommer att läggas ut på Malmö FF:s hemsida under kvällen.

På affärsmässiga grunder har Malmö FF och IMG gemensamt valt att avbryta det långsiktiga samarbete som inleddes i slutet av 2005.

Malmö FF kommer fortsättningsvis att genomföra sina sälj- och marknadsföringsinsatser under egen ledning. Den befintliga organisationen kommer att förstärkas och utvecklas för att möta de behov som är förknippade med den nya arenan.