Malmö FF och Afonso Alves har inte visat oaktsamhet

Publicerad 01 juni 2005

Malmö FF och Afonso Alves ansågs inte ha visat oaktsamhet i samband med förnyandet av Afonso Alves uppehållstillstånd förra året.

I dag prövades ärendet om huruvida Malmö FF och Afonso Alves gjorde sig skyldiga till oaktsamhet vid förnyandet av Afonso Alves uppehållstillstånd förra året. Den påföljd som skulle kunna ha kommit i fråga var lindriga böter.

Såväl Malmö FF som Afonso Alves friades helt. Rättens utslag var att ingen oaktsamhet har förekommit. Med ledning av de muntliga besked klubben fick från Migrationsverket under handläggningen konstaterades att det inte fanns skäl för Malmö FF och Afonso Alves att tro annat än att uppehållstillståndet var i ordning.