Malmö FF meddelar

Publicerad 27 oktober 2005

Med anledning av frågor från journalister och medlemmar angående uppgifterna om att en grupp finansiärer vill investera i en ny fotbollsarena under förutsättning att de får ta över Malmö FF:s representationslag och driva det i bolagsform med stora investeringar i spelartruppen vill Malmö FF meddela följande.

De tilltänkta finansiärerna har inte vare sig nu eller tidigare varit i kontakt med Malmö FF:s styrelse i frågan och idén har inte heller presenterats för klubben i någon annan form. Vi har således ingen information utöver den som står att finna i tidningar och på Internet. När det gäller förslag och projekt av den storleksordning som det görs gällande att det här rör sig om är det inte tillrådligt att göra en bedömning eller utvärdering innan klarhet har uppnåtts i vad förslaget innebär. Malmö FF kan därför i dagsläget inte kommentera frågan. Vi kan däremot informera klubbens medlemmar att om det blir aktuellt att ta ställning till en bolagisering av Malmö FF:s representationslag, kommer beslutet självfallet att fattas av årsmötet.

För styrelsen i Malmö FF
Bengt Madsen